Trage wegen in Tervuren

Wandelaars en fietsers maken graag gebruik van trage wegen, die aangenaam en veilig zijn en ook goed voor de gezondheid. Trage wegen kunnen het gebruik van auto's voor

korte ritten doen dalen. Vele gemeenten hebben een echt beleid gevoerd om de trage wegen te bevorderen. In Tervuren zijn er vele mogelijkheden voor trage wegen. 

Misschien
zijn de meesten het vergeten omdat het nu zo evident lijkt, maar het autovrij
maken van het Park is er slechts gekomen in 2004 dank zij de inspanningen van
Groen+ in het vorige bestuur.  Groen
heeft toen ook contacten gehad met de Britse school om de omheiningen rond de
voetbalvelden aan te passen zodat via de Paddepoel de vroegere trage weg tussen
de Parklaan en de Grenslaan hersteld kon worden. De Britse school heeft zijn
beloften gehouden en het gemeentestuur heeft de verbinding mooi hersteld. Nu
zijn er iedere dag leerlingen van het Heilig Hartcollege die de trage weg
verbinding gebruiken om de gevaarlijke Leuvense Steenweg te vermijden.   

 Er is dus reeds één en ander gebeurd, maar het
kan veel beter. Groen+ vraagt om de studie over trage wegen, die werd opgestart
in 2005  onder impuls van Groen+,  effectief op te volgen.