Visie van Groen+ op Rusthuis Hertenbergstraat

Visie van Groen+ op Rusthuis Hertenbergstraat

Bouw van een privérusthuis aan de Hertenbergstraat

 

Er is in Tervuren behoorlijk wat commotie over een bouwproject dat opgestart is aan de HertenbergstraatHet betreft de bouw van een rusthuis met 120 bedden en een 40-tal assistentiewoningenHet gebied waar gebouwd wordt, is op het gewestplan ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningenWat betekent dat er bouwwerken kunnen, voor zover ze een functie hebben die de gemeenschap (of een deelpubliek) dientMaar de werf ligt ook vlak naast het Zoniënwoud en de bronnen van de Voer

Groen+ heeft op zich niets tegen zorgcentra voor bejaarden want die zijn nodig, maar over de inplanting en de finaliteit van dit project zijn vragen te stellen.

 

Eerst enkele woorden over de procedure.

Voor de bouw leverde het vorige college van burgemeester en schepenen, waar Groen+ niet in zat,  in maart 2012 een stedenbouwkundige bouwvergunning afIn het kader van het Openbaar Onderzoek naar aanleiding van de bouwaanvraag dienden diverse personen en instanties bezwaren in waarbij zij o.a. wezen op de problematiek van het gevaar van het dalen van de waterspiegel van de Voer en haar bronnenWat zou kunnen betekenen dat de bovenloop van de Voer komt droog te liggenDit is een probleem dat ook Groen+ zorgen baart.

Daarnaast stelde men de vraag naar de gevolgen voor het milieu met de bouw van een grootschalig bouwproject aan de rand van een groot en waardevol boscomplex. Alle bezwaren werden echter van tafel geveegd en de bouwheer bekwam een geldige stedenbouwkundige vergunning. 

Enkele buurtbewoners vochten op hun beurt deze vergunning aan en trokken achtereenvolgens naar de Bestendige Deputatie (Provincie) en de Raad voor vergunningenbetwistingen. Na een beperkte hervorming door deze laatste instantie leverde de Deputatie uiteindelijk in december 2014 de bouwvergunning af

Daarnaast vroeg de bouwheer in december 2012 een erfdienstbaarheid van uitgang over de Voer op de HertenbergstraatDeze erfdienstbaarheid is een bevoegdheid van de Tervurense gemeenteraadGroen+, op dat moment in de oppositie, onthield zich maar er was een meerderheid om de erfdienstbaarheid toe te staan.

 

Rechter legt werken stil

Enkel de beslissing van een rechter kon de bouw momenteel nog tegenhoudenWant voor de volledigheid: opnieuw zijn enkele buurtbewoners naar de rechter gestaptDaar is nu zeer recent een beslissing gevallen die de bouw stillegt, in afwachting van een definitieve uitspraakDit betekent dat de rusthuisbouwer dus voorlopig niet verder kan met de plannen.

Gesteld dat de vergunning door de rechter wordt vernietigd, zal opnieuw de Bestendige Deputatie zich later over het dossier moeten buigen

Tot slot zal men ook nog een milieuvergunning moeten vragen en bekomen.

Deze vergunning, die voornamelijk slaat op de exploitatie van de instelling, zal de bouwheer bij de gemeente moeten aanvragen.

 

Groen+ heeft altijd vragen gehad bij dit project en herhaalt die vandaag.

Vooreerst is er de problematiek van de bouw van een rusthuis op grote afstand van het centrumNieuwe projecten voor ouderen bouwen we best in het centrum of minstens aansluitend bij een bestaand project (cfr uitbreiding rusthuis Zonien). Oudere, minder mobiele mensen hebben er alle belang bij in het hart van onze gemeente te wonen en niet aan een uithoekWant hoe verder van het centrum, hoe meer verkeer dit met zich meebrengt voor boodschappen, contacten en ontspanningHet is trouwens opvallend hoeveel oudere Tervurenaars een appartement zoeken in het centrum of tot hun grote tevredenheid een kamer betrekken in de door het OCMW gebouwde assistentiewoningen aan de VlondersehoekDeze zienswijze willen en zullen we hanteren bij nieuwe stedenbouwkundige projecten

Over de schaal van het bouwwerk kan men vragen stellen. Is de bouw van een monumentaal complex, gelegen tussen villa's en rijwoningen (Vlierboomstraat en Lindeboomstraat) op die locatie aangewezenGroen+ is zeker niet overtuigd dat het voorziene bouwvolume zich moeiteloos zal inpassen in het landschap.

Dit is bovendien een "commercieel" rusthuis. Dus niet van de overheid en ook niet van de "not-for-profit sector". We hebben vragen bij het commercieel aanbieden van zorg aan mensenGroen+ is niet gekant tegen privé-initiatieven op zich, zo lang ze een "not-for-profit" filosofie hebben en een maatschappelijk engagement. We kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat de groep die dit project bouwt, een commerciële organisatie is die dit project in eerste instantie bekijkt als één van de vele vastgoedprojectenDat dit kan op grond voor gemeenschapsvoorzieningen is verontrustend, ook al valt er juridisch niets tegen in te brengen.

 

Maatregelen om de Voer te beschermen

Bovenal maakt Groen+ zich zorgen over de impact van dit bouwproject op de natuurlijke omgeving en zeker op de watertafel van de VoerDe bronnen van de Voer worden gevoed door opborrelend bronwater dat afkomstig is van onderliggende watervoorraden en de afwatering van de hoger gelegen gebiedenAls men op grote schaal water oppompt omdat men droog wil bouwen, kan dit gevolgen hebben voor de onderliggende waterlagenTenzij er sluitende garanties komen dat alles wordt gedaan om het niveau van de watertafel te behouden.

Groen+ zal de aangegane verbintenissen en toegekende vergunningen respecteren, dat spreekt. De bal ligt voorlopig bij de rechterMaar we zullen dit project ook kritisch opvolgen, met oog voor de gevolgen ervan voor de buurt en de omgeving.