Volledige interview met Hugo Schally

Volledige interview met Hugo Schally

Gesprek met Hugo Schally (21/04/2012) Hugo Schally is geboren en getogen in het zonnige en mooie Klagenfürt in het zuiden van Oostenrijk. Met een omweg via Wenen, Ouagadougou en Los Angeles is hij, niet lang na de toetreding van Oostenrijk tot de EU, in Brussel terecht gekomen bij de Europese Commissie. Daar heeft hij steeds gewerkt rond ontwikkeling en milieu. Hij heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het uitwerken van de Europese wetgeving die het verbiedt om illegale houtproducten op de Europese markt te brengen. Die wetgeving zal begin 2013 van kracht worden en vormt een belangrijk wapen in de strijd tegen de illegale ontbossing die in het Zuiden veel schade veroorzaakt.In 1998 is Hugo met zijn gezin in Tervuren komen wonen. "Tervuren is een mooi compromis om landelijk te wonen en toch dicht bij Brussel." Van bij het begin hebben Hugo en zijn vrouw een inspanning gedaan om een basiskennis van het Nederlands te verwerven. Reeds bij de eerste gelegenheid om deel te nemen aan de lokale verkiezingen hebben ze zich laten registreren. "Als je niet  stemt kan je ook niet verwachten dat er met je mening enige rekening gehouden wordt. De registratie is eenvoudig en eenmalig. Ik zou het iedereen aanraden." 

Hugo en zijn familie wonen graag in Tervuren dat door zijn gunstige ligging tussen Brussel en Leuven en  zijn groene omgeving veel pluspunten heeft.  Een ander positief punt is de goede talenkennis bijvoorbeeld van de dokters.

Hugo wil in geen geval betrokken raken bij de Belgische taalproblemen. "Als buitenlander heb je onvoldoende achtergrond om de taalproblematiek goed te begrijpen en is het best om geen standpunten in te nemen."

Hoewel Hugo graag in Tervuren woont wil dit niet zeggen dat wat hem betreft alles optimaal verloopt. Misschien heeft het met zijn Oostenrijkse achtergrond te maken, maar op de vraag welke punten, in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen, meer aandacht verdienen komen nogal wat ecologische thema's aan bod.  Hij vindt dat in zijn buurt te kwistig met pesticiden gewerkt wordt. Dit is in Oostenrijk verboden omdat die giftige stoffen in het milieu terecht komen. Er wordt ook nog regelmatig afval verbrand in zijn buurt, wat overigens ook hier verboden is. Daarom is er strenger toezicht nodig. Tegelijk is er ook meer sensibilisering nodig.

Mobiliteit en veiligheid zijn andere punten die volgens Hugo meer aandacht verdienen. Hij vindt het gevaarlijk om zijn zonen (11 en 14 jaar) in de buurt te laten fietsen. "Er zijn te weinig veilige fietspaden. Fietspaden zouden zo veel mogelijk van de autoweg gescheiden moeten zijn." Hij is voorstander van een algemene snelheidsbeperking van 30km per uur in bebouwde omgeving. Buiten het centrum zijn voetpaden vaak afwezig. Hierdoor is het extra moeilijk om het openbaar vervoer te bereiken en wordt de auto nog eens gestimuleerd. "Bij regenweer zijn er maar twee mogelijkheden om de tramhalte te bereiken: door de modder en het water lopen of op de rijbaan het risico lopen om aangereden te worden. Er is niet genoeg parkeergelegenheid in de buurt van het openbaar vervoer en de plaatsen zijn vaak kwalitatief beneden peil."

"Ik heb de indruk dat het beleid de laatste jaren minder kindvriendelijk  en minder milieuvriendelijk geworden is.  De gemeente zou meer kunnen doen bijvoorbeeld voor speeltuintjes in de wijk. Tervuren zou een voorbeeld kunnen geven door gebruik van hybride of elektrische voertuigen en via energiebesparing in de openbare gebouwen. De gemeente zou hierover duidelijk moeten communiceren. Ik zou graag weten hoe het zit met de klimaatvriendelijkheid van hat nieuwe AC."

Via zijn werk is Hugo nauw betrokken bij de voorbereiding van de internationale conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio De Janeiro eind juni. Europa zal daar een sleutelrol spelen voor het stimuleren van een groene economie. Twintig jaar na de eerste milieuconferentie in Rio is de wereld ver verwijderd van een duurzame ontwikkeling. Voor Hugo kan een groene economie samengaan met groei en sociale vooruitgang. "De Club van Rome voorspelde het einde van de groei en Fukuyama voorspelde het einde van de geschiedenis. Beide visies zijn achterhaald. Groei blijft mogelijk, maar moet wel anders, losgekoppeld van gebruik van beperkte grondstoffen en energievoorraden. Wat betreft groene economie is er een rol voor lokale overheden. De Europese, federale en Vlaamse overheden moeten het wettelijk kader creëren, en de lokale overheden moeten dit concreet invullen en bij de mensen brengen."

Ondanks een aantal zaken die kunnen verbeterd worden blijft Tervuren een echt mooie gemeente om te wonen. Hugo gelooft wel dat ander accenten in het beleid nodig en mogelijk zijn. Daarom zal hij ook deelnemen aan de gemeenteverkiezingen in oktober. Hij raadt de ongeveer 25 per cent van de Tervurenaars die buitenlander zijn om zich te laten registreren en hun stem uit te brengen.