Voortgang derde lob en omgevingswerken NAC

Het vorige gemeentebestuur sloot in 2012 een overeenkomst met de projectontwikkelaar van het NAC. Daarin is voorzien dat een nog te bouwen derde lob (naast het NAC) kon worden ingevuld door hem, mogelijks ook met privé-initiatieven. Het nieuwe gemeentebestuur heeft dit echter kunnen voorkomen en heeft een termijn van 1 jaar bedongen om zelf ideeën uit werken . Dat wil zeggen dat er nu ruimte is voor gemeenschappelijke initiatieven die we zullen onderzoeken. Mogelijke invullingen voor de derde lob van het NAC zouden kunnen zijn: een jeugdcentrum, locaties voor kunsten of cursussen, muziek enz. Rekening houdend met de structuur van het gebouw zijn verdere suggesties meer dan welkom. Ondertussen zijn de werken aan de ondergrondse parking en het vrijetijdscentrum van start gegaan. Het gemeentebestuur buigt zich ook over de 'omgevingsinvulling'. Zo bekijken we de mogelijkheden voor een plein en tuinen achter de serviceflats en het NAC.