Waarom bemoeit de gemeente zich met mijn afval?

18 Februari 2023

Waarom bemoeit de gemeente zich met mijn afval?

Vlaanderen verplicht Tervuren om minder restafval te laten verbranden. Tegen 2030 moeten we naar maximum 83 kg restafval per jaar en inwoner.

Met 131 kg per inwoner zit Tervuren achter op buurgemeenten Huldenberg en Bertem, die respectievelijk al 79 kg en 91 kg restafval behalen. Daar worden restafval-containers automatisch door de vuilniswagens gewogen. Zo krijg je op jouw afrekening te zien hoeveel kilogram restafval je hebt weggegooid in de container.

Elmo Peeters: “Burgers die bewust hun afval sorteren, zullen met dit systeem juist minder betalen.”

Elmo Peeters: “Vandaag dekken de inkomsten uit de verkoop van vuilniszakken 58% van de totale kosten van Interrand.”

De doelstellingen worden door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) bepaald. En om die te behalen moeten we vandaag actie ondernemen. "Gelukkig moeten we het warm water niet opnieuw uitvinden, want in heel wat gemeenten slagen ze er vandaag al in om deze lagere afvalcijfers te behalen", aldus Elmo Peeters (Groen+), ook ondervoorzitter van Interrand — de intercommunale die zorgt voor huishoudelijk afval in Hoeilaart, Overijse en Tervuren.

Waarom zouden we minder afval in een container gooien dan in zakken?

"We worden aangemoedigd om beter te sorteren. Vandaag kost het ons niets als we een restafvalzak nog aanvullen met papier, pmd-afval, groente-, fruit- en tuinafval (gft). Met gewicht-containers komt hier verandering in, dankzij het principe dat de vervuiler betaalt", zegt Peeters.

Dit is belangrijk, want restafval is een eindproduct en de enige afvalstroom die rechtstreeks in de verbrandingsoven gaat. Dit in tegenstelling tot papier-, pmd- en gft-afval dat we allemaal een tweede leven kunnen geven.

Gaat het ons allemaal meer kosten?

"De belangrijkste reden voor de verandering is uiteraard de milieu-impact — we gaan minder verbranden en meer hergebruiken. Hierdoor betalen de grote vervuilers meer en de burgers die bewust sorteren minder", aldus Peeters. Bovendien zal je je eigen cijfer kunnen vergelijken om zo te zien of je beter of slechter presteert dan de andere bewoners van de gemeente.

Wat is Diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Bij gewicht-diftar betaal je dus per gewicht. Je afval wordt gewogen dankzij een chip in je afvalcontainer en je betaalt per kilo. Volume-diftar is het systeem dat we vandaag gebruiken. Je betaalt in dit systeem dus evenveel voor een volle als voor een halfvolle zak.

Ondergrondse containers?

In sommige buurten zal er gekozen worden voor ondergrondse containers. Op deze manier kan je op elke moment je afval gaan deponeren. Dit systeem zal enkel worden toegepast op plekken waar veel gezinnen op een beperkte oppervlakte wonen. De tarieven in deze ondergrondse containers zullen identiek zijn aan de tarieven voor de inwoners die met een container werken.

Wat gaat het kosten?

De prijs per kilo is nog niet bepaald. Vandaag dekken de inkomsten uit de verkoop van zakken rond de 58% van de totale kosten van Interrand. Als de kostendekkingsgraad stijgt betekent dit dat er minder middelen van de gemeente nodig zijn om de kost van ons afval te betalen.

 

Veel gestelde vragen

Ik woon klein, waar moet ik al die containers bijhouden?

Er zullen verschillende formaten containers beschikbaar zijn, de kleinste nemen ongeveer dezelfde plek in als een zak.

Hoe hou ik het leefbaar op mijn klein appartement in de zomer, als mijn afval maar om de 2 weken wordt opgehaald?

Op locaties waar veel gezinnen op een beperkte oppervlakte wonen zal gewerkt worden met ondergrondse containers. Hier kan je op elk moment je afval gaan deponeren. Heel wat appartementen zullen gebruik kunnen maken van deze ondergrondse containers. Daarnaast zal er een keuze zijn tussen verschillende formaten van containers, de kleinste containers zijn geschikt voor een appartement, nemen weinig plaats in zijn eenvoudig te verplaatsen. Voor ophaalrondes die vallen op een feestdag zullen er extra ophaalrondes georganiseerd worden.

Is dit echt de oplossing? Zullen er niet meer mensen sluikstorten of terug afval in een ton in de tuin verbranden?

Bij andere gemeenten waar dit systeem werd ingevoerd, is er geen stijging van het sluikstorten vastgesteld. Dit neemt niet weg dat er geen actie tegen sluikstorten moet ondernomen worden. Vandaag gebeurt er al heel wat, zo werden drie medewerkers van Interrand opgeleid tot gas ambtenaar, wat het sanctioneren van sluikstorters eenvoudiger maakt. Er werden ook sluikstort camera’s in gebruik genomen die op plaatsen worden ingezet die gekend zijn voor sluikstorten. En de campagne ‘ziek van afval’ focust specifiek op sluikstorten aan straatvuilnisbakken.

Hoe kan ik voorkomen dat mensen in mijn container afval werpen voor de ophaling?

Je zal de mogelijkheid hebben om je container te laten uitrusten met een hefkantelslot. Zo kan er niemand in je container en gaat hij toch open als de afvalophalers je container ledigen.

Hoe zal ik kunnen volgen wat mijn ‘verbruik’ is?

Het is de bedoeling dat je exact zal kunnen bekijken wat je ‘verbruik’ is. Hoe dit er concreet zal uitzien moeten we nog bepalen. Bij andere afvalintercommunales kan je dit zien op je afrekening, online en soms zelfs via een app, bij ons zal dit een vergelijkbaar systeem worden.

Zullen de tarieven voor rest- en GFT-afval dezelfde zijn?

De tarieven zijn nog niet bepaald, maar GFT-afval zal altijd goedkoper zijn en restafval zal altijd de duurste fractie zijn, net zoals vandaag het geval is.

Moeten die containers verplicht aangekocht worden?

Er is nog niet bepaald of de containers gratis worden aangeboden, aangekocht of gehuurd moeten worden. Dit zal in de komende maanden duidelijk worden.

Wie betaalt de aanpassingen van de wagens en de installatie van de ondergrondse containers?

Deze kosten worden betaald door Interrand, die op hun buurt gefinancierd worden door de gemeenten (die de inkomsten van de afvalzakken innen). We zullen ook een subsidiedossier indienen bij de OVAM. Bij grote bouwprojecten kan de installatie van ondergrondse containers worden opgelegd.

Wat wordt bedoeld met “milieu-impact” van ons afval? Waarom word ik gestraft omdat er verpakkingen bestaan?

We streven ernaar zo weinig mogelijk restafval te produceren omdat dit een eindproduct is. Ons restafval gaat rechtstreeks naar de verbrandingsoven met de nodige milieu impact als gevolg. Verpakkingsmateriaal mag je meegeven met de pmd ophaling (wat goedkoper is). Ons PMD wordt gesorteerd en gerecycleerd.

Is er gedacht aan jonge gezinnen die door de pampers heel wat kilo's afval hebben?

Vandaag worden er al sociale correcties toegepast door aan bepaalde doelgroepen een rol afvalzakken gratis te geven. Ook met het nieuwe systeem zullen er nog steeds sociale correcties toegekend kunnen worden. Aan wie en hoe groot deze correcties zullen zijn, moeten we nog bepalen.