Wat gaat er aan de Vierarmen gebeuren?

30 April 2019

Wat gaat er aan de Vierarmen gebeuren?

Misschien heb je al iets opgevangen over de toekomstige werken aan Ring Oost (m.a.w. ‘ons’ stuk Ring, ter hoogte van Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Kraainem). Een versmalling van de Tervurenlaan? Het afsluiten van de Brusselsesteenweg? Juichende fietsers, vertwijfelde automobilisten, men weet niet goed wat men ervan moet denken. Bram Peters, onze mobiliteitsschepen, is alvast enthousiast.

Werken aan Ring Oost

De Vlaamse overheid besloot eind 2018 om te onderzoeken op welke manier het verkeer van Ring Oost kan worden verbeterd. Een studiebureau werkte een aantal scenario’s uit en organiseerde daarover een brede bevraging bij lokale overheden, bewoners als belanghebbenden (zoals werkgevers). Er zijn heel wat boeiende voorstellen geformuleerd. We hebben er de belangrijkste uitgepikt en geven een woordje uitleg. Weet wel dat er op dit moment nog door geen enkele overheid (lokaal of Vlaams) beslissingen zijn genomen! Wat voorligt zijn voorstellen die verder moeten worden onderzocht, besproken en afgetoetst. We roepen dan ook op om de enquete in te vullen. Bram Peters: “Het zijn boeiende voorstellen die op lange termijn een grote impact kunnen hebben.”

Vierarmen-plan

Minder sluipverkeer

Het Leonardkruispunt is een echte flessenhals met dagelijkse files in ochtend- en avondspits. Veel bestuurders zoeken hun weg via de omliggende wegen en rijden bijgevolg dwars door onze gemeente. Begrijpelijk, want uit studies blijkt dat men soms tot 45 minuten kan winnen op die manier. Er ligt nu een voorstel op tafel om het Leonardkruispunt te optimaliseren. Zo kan je bv. vandaag niet vanuit het Zuiden richting Hoeilaart of vanuit Brussel richting Tervuren. De optimalisatie zou ervoor zorgen dat alle bewegingen mogelijk worden en tegelijk het kruispunt overzichtelijker wordt.

Andere voorstellen zijn om de Brusselsesteenweg (kant Vierarmen) en de Vlaktedreef, twee veel gebruikte sluiproutes, te knippen. De bewoners langs deze straten zullen dankbaar zijn. Tegelijk bieden beide voorstellen ook voordelen (naast het evidente nadeel dat men daar niet meer langs kan rijden met de wagen). Door onder andere de Brusselsesteenweg te knippen aan de kant van het Vierarmen-kruispunt kan men dit kruispunt sterk vereenvoudigen, zodat het minder gevaarlijk wordt maar ook de doorstroming verbetert. Het knippen van de Vlaktedreef zorgt er dan weer voor dat men dit pad door het bos kan inrichten als volwaardig fietspad (een belangrijke noord-zuidverbinding).

Meer fietsverkeer

In een toekomstbeeld voor het verkeer in onze regio moet uiteraard plaats zijn voor meer fietsverkeer. Het meest opmerkelijke voorstel is om beide rijstroken van de Tervurenlaan tussen Montgomery en Vierarmen als fietssnelweg in te richten. Dat zou betekenen dat het verkeer van en naar Brussel elk een rijstrook zouden krijgen, waar vandaag twee rijstroken bestaan richting Brussel. Bovendien stelt men een fietsbrug voor zodat men vanuit Tervuren, over het nieuw aangelegde fietspad, zonder stoppen het Vierarmen-kruispunt kan oversteken om verder te rijden richting Brussel.

Dwars door het Zoniënwoud

Vandaag lopen de Ring en de E411 dwars door het Zoniënwoud. Deze ontsnippering is niet alleen slecht voor de biodiversiteit, ook voor wandelaars en fietsers vormen de snelwegen fysieke barrières. Aan de hand van bruggen, viaducten en ecoducten kan het Zonïenwoud weer een geheel vormen. Momenteel liggen er 7 verschillende “oversteken” voor.

Nog niets is zeker!

Zoals al aangehaald, geen van de voorstellen is definitief. Er loopt op dit moment een uitgebreide consultatieronde en de gemeente speelt een actieve rol hierin. Wil je nog meer info, klik hier. En vergeet niet om de enquête in te vullen!