wijziging afvalbeleid

wijziging afvalbeleid

Sinds 2014 gelden er nieuwe regels met betrekking tot het afval. De containerparken krijgen nieuwe regels. Houtafval en snoeisel worden vanaf nu vaker aan huis opgehaald. Ook de prijs van de restafvalzakken (bruine huisvuilzak) gaat omhoog. Zoveel veranderingen vragen om meer uitleg. De situatie ziet er als volgt uit:In heel Vlaanderen gaat het containerpark voortaan door het leven als reclycagepark.

  • Alle afspraken over het beleid inzake afval, inclusief de prijzen, worden in overleg met de gemeenten Hoeilaart en Overijse genomen. Intercommunale Interrand is in deze drie gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer. Naast restafval en hout zorgt Interrand voor het verwijderen van snoeihout, papier en karton, GFT en PMD bij de Tervurenaar. Glas kan je gratis kwijt in de glasbollen.
  • Elke kilo afval heeft een prijs. Afval wordt niet alleen opgehaald, maar ook verwerkt. Ook personeels- en infrastructuurkosten moeten betaald worden. Het geheel van deze kosten zijn reële kosten. De inwoners van Tervuren moeten de reële kost ook betalen. Oftewel rechtstreeks, door het betalen van een iets duurdere restafvalzak, oftewel onrechtstreeks via de belastingen.

De uitgangspunten van Groen+:

  • We willen de hoeveelheid afval tot een minimum beperken. Afvalverwerking kost geld en heeft een grote impact op de natuur. Het principe "de (grote) vervuiler betaalt" is daarbij een goede leidraad. Zo betalen de (grote) vervuilers de kosten die ze veroorzaken.
  • Het is efficiënter om je huisvuil op het juiste moment aan de deur te zetten, dan het zelf naar het recyclagepark te brengen. Zelf rijden kost geld en tijd. Bovendien zorgt het voor bijkomend verkeer.

Wat verandert er:

Enkel de restafvalzakken worden duurder, die van PMD en GFT niet. Wie beter recycleert, zal in principe niet meer betalen want vandaag worden nog steeds 25% stoffen in de huisvuilzak gevonden die elders behoren. De 3 gemeenten hebben in overleg de prijzen vastgelegd van de huisvuilzakken voor de volgende 5 jaren: 2 EUR voor een grote zak en 1 EUR voor een kleine. Dit is dus geen beslissing die Tervuren alleen neemt. OpenVLD, die in de beiden zustergemeenten de meerderheid vervoegt, vond het in die gemeenten wel van goed bestuur getuigen om de prijzen op te trekken, terwijl hun zusterpartij in Tervuren dat niet vindt. De prijs van de (rest)afvalverwerking is sinds 2001 met 33% gestegen. Ook de prijs van de restafvalzakken gaat met 33% omhoog.

Daarnaast gelden nieuwe richtlijnen:

  • Vooraleer je het recyclagepark kunt betreden, moet je de identiteitskaart tonen.
  • Het afleveren van grof huisvuil wordt duurder. Let wel, meer dan 50 % van het grofvuil bevat hout. Dat laatste kan afzonderlijk en gratis aan huis worden meegegeven. Daarom zullen houtafval en snoeihout vaker aan huis worden opgehaald.
  • Overigens is de slogan "hiermee worden de zwaksten getroffen" niet van toepassing.  Zij die het financieel moeilijk hebben, krijgen jaarlijks een vast aantal gratis zakken, net zoals voorheen.

 

Bron foto: http://www.Interrand.be