woonbeleid op maat van de Tervurenaar

woonbeleid op maat van de Tervurenaar

Een woonbeleid op maat van de Tervurenaar.  Een dak boven

het hoofd is voor ieder van ons een zorg. Maar wonen wordt voor almaar meer mensen onbetaalbaar. Op 30 jaar tijd is de prijs van een woning zo maar eventjes verviervoudigd, sommigen beweren zelfs vertienvoudigd. Uit recente cijfers blijkt dat de prijs van een gemiddelde woning in Tervuren net geen 300.000 € bedraagt. Een lening voor zelfs maar een fractie daarvan betekent een flinke slok op het budget van een gezin.

Er is de
toename van het aantal gezinnen. Jonge gezinnen of nieuwkomers die bemiddeld
zijn en de stad ontvluchten om in de rust van de landelijke omgeving te wonen,
zetten de prijzen bijkomend onder druk.

Onze
samenleving vergrijst en ouderen zoeken in hun vertrouwde omgeving te blijven.
Mindervaliden wensen voorzieningen op hun maat. Ook voor deze groepen moeten er
aangepaste oplossingen worden uitgewerkt.

Tenslotte
impliceert een beleid inzake wonen ook een doordacht bestuur inzake ruimtelijke
ordening, mobiliteit, onderwijs en kinderopvang.

 

Groen+
Tervuren zal van een woonbeleid een prioriteit maken als zij van de Tervurenaar
de kans krijgt om mee te besturen.

De volgende
punten vormen de krachtlijnen van een beleidsvisie die groen+ wil uitwerken in
de volgende legislatuur en waarbij zij zich zal laten leiden door een
voorafgaande grondige studie van alle aspecten die betrekking hebben op wonen
in Tervuren.

 

           
Regierol voor
het lokale bestuur.

Het is een
illusie te denken dat de private woningmarkt kansen schept voor iedereen
.Daarom moet de gemeente zelf initiatieven nemen om sturend op te treden en
kansen te bieden aan jongeren, ouderen maar ook andere kwetsbare groepering in
de samenleving zoals gehandicapten.

Tervuren  moet stoppen haar patrimonium uit te
verkopen. Zij moet gronden en gebouwen ter beschikking stellen om via een recht
van opstal huizen te bouwen. Deze worden vervolgens verkocht aan inwoners die
beantwoorden aan sociale criteria. Bij verkoop blijft de grond in het bezit van
de gemeente en is de woning ook betaalbaar voor de nieuwe eigenaar.

Niet iedereen
wil of kan eigenaar worden. Ook inzake huurwoningen zijn er mogelijkheden die,
naast initiatieven van de sociale huisvestingsmaatschappij, mensen toelaten aan
betaalbare prijzen te huren. Een sociaal verhuurkantoor kan daarbij helpen en
premies kunnen de huurwoningen betaalbaar maken. Een huurrichtprijs moet
vermijden dat subsidies de huurprijzen de hoogte indrijven.

Tenslotte kan
een woonloket eigenaars helpen bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor
bouwen, verbouwen, energievoorzieningen, premies, enz

 

                       
Zorg voor
ouderen en zwakkeren in hun vertrouwde omgeving.

Serviceflats
en rusthuizen kunnen een oplossing bieden voor hulpbehoevende senioren. Groen+
wil echter meer.Woonvoorzieningen voor ouderen moeten we in hun woonomgeving
voorzien en koppelen aan andere maatschappelijke voorzieningen.

Groen
Tervuren wenst gemengde projecten bij voorkeur in de dorpscentra uit te werken
waarbij ouderen voelen dat ze deel uitmaken van onze samenleving.

Samenhuizen,
kangoeroewoningen of collectieve woonvormen zijn "in". Het maakt
wonen betaalbaar en zwakkere groepen zoals senioren maar ook mindervaliden zijn
gebaat met deze nieuwe vormen van samenwonen.

 

                       
Leefbaar,
groen en op maat

Nieuwe
stedenbouwkundige projecten moeten regels bevatten waardoor verkavelaars of
bouwpromotoren rekening houden met de nodige voorzieningen inzake groen en
duurzaamheid.

De inrichting
van de dorpskernen van Moorsel, Vossem en Duisburg biedt mogelijkheden waarbij
we goed moeten nadenken alvorens de resterende ruimtes vol te laten bouwen. Een
verkaveling in het centrum van Tervuren kan een meerwaarde hebben als zij
rekening houdt met groene en publieke ruimtes, maar ook met
gemeenschapsfuncties zoals een kinderopvang bijvoorbeeld.

Een
buurtgebonden aanpak vraagt maatwerk die een lokale bestuur best uittekent. Een
beleid inzake wonen vergt keuzes. Ook hier ligt een belangrijke taak voor het
nieuwe bestuur van Tervuren.

 

 

Wie meer wil weten over de noodzaak en opportuniteiten om in Vlaanderen tot een ander woonbeleid te komen, kunnen we volgend filmpje van 7 minuten aanraden van de Vlaamse Bouwmeester. Het is, spijtig genoeg, in het Engels maar dit wordt goed gemaakt door de sterke visuele voorstelling ervan.