Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

30 Juni 2018

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Eind 2017 heeft gemeente Tervuren in totaal 167 Zonnepanelen gelegd op de daken van de Warandepoort en De Zevenster. Met dit initiatief beantwoordt Tervuren gedeeltelijke aan het klimaatactieplan om meer hernieuwbare energie te produceren.

“Wat voor de gemeente een beperkte investering is, maakt een groot verschil voor het klimaat. Ik ben blij dat gemeente Tervuren investeert in oplossingen voor de klimaatproblematiek,” zegt schepen van duurzame ontwikkeling Bram Peters.

Klimaatactieplan

In 2015 tekende de gemeente het burgemeestersconvenant waarin ze zich onder andere engageerde om meer hernieuwbare energie te produceren. Met deze installatie komt ze al voor een stuk tegemoet aan dat engagement.

Investering verdient zichzelf terug

De totale verwachtte energieopbrengst van de zonnepanelen is 1792 kWh. Daardoor zal de elektriciteitsfactuur (bij de huidige prijs) jaarlijks met zo’n 7000 euro dalen. Na 9 jaar zal de investering zichzelf daardoor terugverdiend hebben. Na 20 jaar zal de investering zeker 80.000 euro opleveren bovenop de initiële investering van bijna 60.000 euro. Indien de energieprijzen stijgen, wat te verwachten valt, zal de terugverdientermijn nog korter zijn.

Burger kan mee investeren

Op de gemeenteraad van januari 2018 keurde de gemeente het bestek goed voor het aanstellen van een coöperatieve. Deze coöperatieve zal op de daken van de gemeentelijke gebouwen zonnepanelen mogen leggen, gefinancierd door burgers die dat willen. De gemeente verlaagt haar energiefactuur en de burgers verdienen wat geld met hun investering. Op moment van schrijven van dit artikel was de coöperatieve net bekend namelijk Ecopower in samenwerking met Pajopower.