Actie van de Fietserbond

Actie van de Fietserbond

Groen+ steunt de actie van de Fietsersbond voor meer fietsenstallingen. Wij zullen alvast aanwezig zijn op zaterdag . Hopelijk komt u ook.22 september tussen 11 en 12u voor de Carrefour in de Hoornzeelstraat

Dit is de oproep van de Fietsersbond:

ACTIE!!!     ACTIE!!!

Fietsenparkeerplaats in de Hoornzeelstraat

Beste lid of sympathisant van de Fiietsersbond,

Zoals u weet ijvert onze afdeling al jaren voor degelijk fietsenstallingen in onze gemeente en overhandigden wij destijds aan de gemeente een uitgewerkt plan. Een punt in dit plan was (en is) een fietsenstalling bij de Carrefour in de Hoornzeelstraat.

U herinnert zich waarschijnlijk nog wel onze actie hiervoor van september vorig jaar

Na deze geslaagde actie, die ook ruime persaandacht kreeg, werd ons door het gemeentebestuur beloofd dat de stalling er zou komen nadat het beurtelings parkeren aldaar opgelost was;

Dit laatste is inmiddels maanden geleden gebeurd. De auto's kregen netjes hun vakjes, maar de fietsen liggen nog steeds tegen de gevel geleund en belemmeren de doorgang voor de voetgangers.

Daarom hebben wij beslist opnieuw actie te ondernemen. Nog voor de verkiezingen willen we onze jarenlange verzuchting nogmaals onder ogen van de partijen brengen.

Wij kaderen deze actie in de nationale week van de mobiliteit. Met het thema "ik ben een dertiger" streven we naar een evenwichtigere verdeling tussen de ruimte die we voorbestemmen  voor (auto) verkeer, en de ruimte die nodig is om er te wonen, werken, winkelen en verblijven.

Mocht de stalling er ondertussen staan, dan gaat de actie toch door, ten eerste om ze plechtig in te huldigen en ten tweede om, zoals gevraagd in ons verkiezingsmemorandum, zone dertig te eisen in het centrum van Tervuren. Dit onder de leuze "Ik ben een dertiger"

Wij hopen op een talrijke opkomst, want u komt toch ook?

 Praktisch: zaterdag 22 september tussen 11 en 12 uur voor de Carrefour in de Hoornzeelstraat