Een Tervurenaar aan het woord

Een Tervurenaar aan het woord

Hugo Schally werkt al jaren voor de Europese Commisie rond ontwikkeling en milieu en woont sinds 1998 in Tervuren. Hij heeft zich ingezet voor de strijd tegen ontbossing en illegale houtkap. In onderstaande tekst vatten we de mening van een

interessante bewoner van Tervuren samen met betrekking tot enkele thema's:

Hugo roept
buitenlanders op te stemmen: "Als je niet
stemt kan je ook niet verwachten dat er met je mening enige rekening gehouden
wordt. De registratie is eenvoudig en eenmalig. Ik zou het iedereen aanraden."

Over Tervuren: "Tervuren is een mooi compromis om landelijk
te wonen en toch dicht bij Brussel."

Over de taalproblemen: "Als
buitenlander heb je onvoldoende achtergrond om de taalproblematiek goed te
begrijpen en is het best om geen standpunten in te nemen."

Over landbouw: Hugo vindt dat in zijn buurt te kwistig met pesticiden
gewerkt wordt. Dit is in Oostenrijk verboden omdat die giftige stoffen in het
milieu terecht komen.

Over mobiliteit
en veiligheid: "Bij regenweer zijn er
maar twee mogelijkheden om de tramhalte te bereiken: door de modder en het
water lopen of op de rijbaan het risico lopen om aangereden te worden. Er is
niet genoeg parkeergelegenheid in de buurt van het openbaar vervoer en de
plaatsen zijn vaak kwalitatief beneden peil."

Over groene
economie: "De Europese, federale en
Vlaamse overheden moeten het wettelijk kader creëren, en de lokale overheden
moeten dit concreet invullen en bij de mensen brengen." 

Klik hier voor het volledige interview.