Ik ben cultuurliefhebber

Terug naar overzicht

Onze visie

Cultuur is ontspanning, opent de wereld, brengt je in contact met jezelf en met anderen, is geschiedenis,... Cultuur is onmisbaar. Cultuur is ook zeer divers: het gaat over de boeken in de bib, voorstellingen in CC De Warandepoort, ondersteuning van culturele verenigingen zoals harmonieën en de Reuzen,... De rol van de gemeente is dan ook divers, maar met als rode draad dat de gemeente cultuurbeleving moet mogelijk maken in de gemeente.

Concrete maatregelen

 • De Warandepoort is sinds kort een erkend cultureel centrum en bijgevolg ook het centrum van cultuur in onze gemeente.
  • We zorgen voor een divers aanbod van dans, theater, film, fotografie, beeldende kunst, comedy, schoolvoorstellingen, etc. Tegelijk blijft de Warandepoort voldoende toegankelijk voor derden voor voorstellingen.
  • We stimuleren cultureel aanbod uit het Zuiden en uit de diaspora ’s (in samenwerking met de GROS).
  • Onze bibliotheek bevat vandaag al boeken in verschillende talen. Dit kan meer in de aandacht worden gebracht om ook anderstaligen naar ons cultureel aanbod te lokken.
  • De bib zou boeken kunnen leveren met de bakfiets aan mensen die minder goed ter been zijn.
  • We sluiten ons aan bij het netwerk van de European Disability Card. In essentie komt het erop neer dat mensen met een beperking een bepaalde korting krijgen voor voorstellingen en optredens. Op die manier wordt cultuurbeleving voor dit specifiek doelpubliek meer toegankelijk. In ruil voor de korting krijgen we reclame en boren we een publiek aan dat we vandaag minder bereiken.
 • Evenementen:
  • Het ondersteunen en kansen geven aan jong en lokaal talent is belangrijk. Onze lokale evenementen zijn een gelegenheid om kansen te geven aan lokaal talent.
  • Minder mobiele personen hebben ook recht op deelname aan evenementen. Deze toegankelijkheid willen we bevorderen door het voorzien van rolstoelpodia en aangepaste toiletten. Zo nodig kunnen we ook voorzien in aangepast vervoer om deze personen van en naar het evenement te brengen.
 • Verenigingen:
  • Cultuurverenigingen kunnen blijven rekenen op subsidies en voldoende faciliteiten, zoals het recent geopend ontmoetingscentrum Miel Puttemans in Vossem.
 • Onroerend erfgoed:
  • Met de verhuis van het museum naar de gerenoveerde Panquinkazerne komt het Hof van Melijn Deze waardevolle site vereist een publieke en liefst culturele invulling. Ook het binnenplein aan het Hof van Melijn kan groener (en ook toegankelijker) heraangelegd worden.
  • Waar vroeger het hertogelijke kasteel stond blijven vandaag alleen ruïnes over. Door te investeren in de site kunnen we ze toegankelijk maken en informatie geven zodat duidelijk wordt wat er ooit stond.
  • Het hoekhuis Kasteelstraat/Duisburgsesteenweg, deel van de Kazerne Panquin, wordt gerestaureerd en in waarde hersteld.
  • Verordening voor bescherming van alle gebouwen, opgenomen onder categorieën 1 en 2 inventaris Sint Lucasarchief: verder uitwerken in een beleids- en beheersplan voor beheer en behoud onroerend erfgoed. Tevens vragen we aan de gemeentelijke commissie Onroerend Erfgoed om advies bij waardevolle gebouwen.
  • De pastorie van Tervuren met haar prachtige tuin zit verwikkeld in een juridische procedure. De gemeente bemiddelt om zo snel mogelijk een uitweg te vinden. Zodra het juridische luik achter de rug is, kan er een oplossing worden gezocht om deze mooie site toegankelijk te maken, op zijn minst de tuinen ervan.
 • Algemeen:
  • De driejaarlijkse cultuurprijs Maurits Wynants heeft een te ingewikkelde procedure. Deze moet eenvoudiger.
  • Omwille van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en haar geschiedenis zijn er in Tervuren talloze verwijzingen naar de koloniale tijd. De gemeente zou initiatieven kunnen nemen om het koloniale verleden bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Zo zou er een straat of plein vernoemd kunnen worden naar een belangrijke Afrikaanse man of vrouw. De kunstwerken waar het oude kolonialisme zichtbaar wordt, worden voorzien van een begeleidende tekst.
  • We ijveren voor de volledige restauratie van het park, inclusief het herstel van de bruggen over de vijvers. Dit is namelijk geen bevoegdheid van de gemeente, maar we kunnen wel druk uitoefenen.
  • Het Gemeentelijk Museum verhuist naar de gerenoveerde Panquinkazerne, een unieke kans om de prachtstukken in de kijker te zetten.
  • Meer overleg tussen de Dienst Vrije Tijd en alle verenigingen wat betreft de programmering van events en vorming, om mogelijke synergiën te ontdekken.

Terug naar overzicht