ik ben mama of papa

terug naar overzicht

Onze visie

Het aantal kinderen in Tervuren stijgt consequent. Je kinderen laten opgroeien in een veilige, uitdagende en gezonde omgeving is een minimum. De rol van de gemeente hierin is niet mis te verstaan: voldoende betaalbare plaatsen kinderopvang, voldoende plaatsen op school, gezond eten op school, ruimte om te spelen, naschoolse activiteiten, veilige schoolomgevingen en fietspaden,...

Concrete maatregelen

 • Voor jonge ouders is er nog steeds een tekort aan (betaalbare) kinderopvang. In de huidige legislatuur hebben we eindelijk een eerste grote stap gezet. Door de oprichting van het gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik hebben we het aanbod met 42 plaatsen kunnen verhogen! De formule, waarbij de voorwaarden worden vastgelegd door de lokale overheid en de uitbating wordt uitbesteed aan een externe partner is een succes gebleken. Vanaf begin 2019 zullen ouders bovendien kunnen betalen aan een dagprijs volgens hun inkomen. Op dit model wensen we verder te bouwen in de drie deelgemeenten door het voorzien in een kinderdagverblijf in de dorpscentra van Moorsel, Vossem en Duisburg, tevens aansluitend bij de daar aanwezige scholen.
 • We willen het aanbod aan kinderopvang transparant en gemakkelijker toegankelijk maken in een “loket kinderopvang” met een gebruiksvriendelijke zoeksoftware. We zullen dit doen in samenwerking met alle gezins- en groepsopvanginitiatieven actief in Tervuren, via het “lokaal overleg kinderopvang”.
 • In het Huis van het Kind geven we specifieke aandacht en ondersteuning en voorrang aan kwetsbare gezinnen en focussen we ons op de strijd tegen kinderarmoede. We pleiten hier voor het bundelen van de krachten door samenwerking met het Huis van het Kind van Hoeilaart en Overijse, die hierin specifieke expertise hebben opgebouwd. We bouwen het netwerk rond opvoedingsondersteuning verder uit met partners als Kind en gezin, kinderopvang, CAW,….
 • We stimuleren de zelfstandigheid en de gezondheid van de kinderen door hen zo vroeg mogelijk zelfstandig naar school te laten fietsen. Daarom investeren we verder in een netwerk van veilige trage wegen en fietspaden, die het mogelijk maken om veilig van thuis naar school te fietsen. Zie ook het hoofdstuk “Ik fiets en/of wandel graag”. We onderzoeken de mogelijkheid van fietsdelen voor kinderen. Men koopt immers vaak een fiets die al snel te klein is, terwijl men die evengoed zou kunnen huren.
 • Voldoende veilige en uitdagende speelruimte is van groot belang voor de kinderen. Op ontmoetingsplaatsen voorzien we ook ruimte om te spelen, en afhankelijk van de plaats voorzien we speeltuigen. Waarom geen glijbaan van het gemeentehuis naar het evenementenplein? Het stukje bos achter de speeltuin in de Koninklijke Moestuin kan een speelbos worden met natuurlijke speeltuigen zoals in het provinciedomein in Kessel-Lo (en tegelijk kan een nieuwe fiets- en wandelverbinding gemaakt worden vanuit de speeltuin naar de Kastanjedreef).
  • In elke nieuwe verkaveling houden we rekening met de veiligheid voor kinderen door wagens aan de rand te parkeren en voorzien we voldoende speelruimte.
  • Kinderen spelen niet alleen in speeltuinen. Elk hoekje, graspleintje of bosje (of het nu geschikt is voor kinderen of niet) wordt al eens benut door spelende kinderen. Vanuit de gemeente onderzoeken we de bestaande formele en niet-formele speelruimtes en vooral de wegen ernaartoe (Speelweefselonderzoek). Op die manier kunnen we een echt veilige omgeving creëren voor kinderen. Ook speelstraten in de zomer zijn een mogelijkheid.
  • Bij het aanleggen van nieuwe speeltuinen of het heraanleggen van bestaande speeltuinen vragen we aan de kinderen in de buurt wat voor soort speeltuigen ze willen. Daarbij durven we af te wijken van de klassieke speeltuinen naar meer natuurlijke en avontuurlijke varianten.
 • We investeren verder in een goede en betaalbare naschoolse opvang. Daar krijgen kinderen ofwel tijd voor sport, spel, muziek of huiswerkbegeleiding. Hierdoor kunnen de mama’s en papa’s hun professioneel leven beter combineren met hun gezinstaken.
 • Vooral voor de -12jarigen pleiten we ervoor de uren van het zwembad terug uit te breiden o.m. op zaterdag.
 • We investeren verder in uitbreiding van onze gemeentescholen en stimuleren of ondersteunen de uitbreiding van de andere netten, zodanig dat alle Tervuurse kinderen terecht kunnen in de lokale scholen.
 • We voorzien of stimuleren het aanbieden van gezonde en liefst lokale maaltijden op school (refterrevolutie).

terug naar overzicht