ik ga naar school, hogeschool of universiteit

Terug naar overzicht

Onze visie

Tervuren is een geweldige plek om op te groeien. We moeten er dan ook voor zorgen dat dit zo blijft d.m.v. voldoende kwalitatieve kinderopvang en scholen, ondersteuning voor jeugdverenigingen, een goede mobiliteit en betaalbare woningen, zodat de Tervuurse jeugd hier kan blijven wonen. Het is dan ook cruciaal om jongeren inspraak te geven in het beleid om zo te weten wat hun noden en wensen zijn. 

Concrete maatregelen

 • Inspraak: De tijd dat politici één keer per zes jaar een stem moesten verdienen om vervolgens alleen alle beslissingen te nemen is voorbij! Onze toekomstvisie is er één van permanente dialoog tussen politici, ambtenaren en burgers. Daarvoor moeten we op verschillende terreinen winst boeken: participatie, democratie, informatie. Uiteindelijk moet elke burger het gevoel krijgen dat er naar zijn of haar suggesties geluisterd
 • Op dit moment wordt de stem van de jeugd vertegenwoordigd door de jeugdraad. In dit adviesorgaan zijn alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen vertegenwoordigd. Naast praktische afspraken houdt de jeugdraad zich bezig met het adviseren van onze politici. Zo gaf de jeugdraad onder andere advies over de nieuwe speeltuin aan de moestuin en het nieuwe politiereglement.
 • Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren meer betrokken moeten worden bij het beleid dan vandaag het geval is. In de jeugdraad zijn enkel verenigingen vertegenwoordigd. Jongeren die niet actief zijn bij een vereniging worden dus niet gehoord. En toch heeft de lokale politiek een grote invloed op hun dagelijks leven. De aanleg van fietspaden, het zorgen voor nachtbussen, het uitwerken van een fuifreglement, het al dan niet voorzien van studieruimte, … Het zijn allemaal zaken waar de gemeente over beslist. Groen+ wil dan ook de jeugdraad vernieuwen. Het zal zich actief bezighouden met concrete voorstellen en een algemeen beleid uitwerken. De samenstelling van dit jeugdparlement moet bestaan uit een representatieve mix van Tervuurse jongeren, zowel mannen als vrouwen, Nederlandstaligen als anderstaligen en mensen uit alle middelbare scholen. Om deze mix te garanderen kan er (gedeeltelijk) gewerkt worden met een lotingsysteem.
 • En waarom niet, zoals in Gent, jongeren stemrecht (geen plicht) geven vanaf 16 jaar? Ook sociale media kunnen een rol spelen in de dialoog tussen gemeente en jongeren.
 • Betaalbaar wonen: We wonen allemaal graag in Tervuren. De ideale ligging, rust, natuur en zoveel andere troeven zorgen ervoor dat veel mensen in Tervuren willen wonen. Dit heeft tot gevolg dat een woning huren of kopen duur is, en zeker voor jongeren niet evident is. Betaalbaar wonen voor de Tervuurse jeugd is voor Groen+ een prioriteit. In de afgelopen legislatuur werden er al gronden (Kistenveld) aan voordelige prijzen aangeboden en dit onder bepaalde voorwaarden (leeftijd, inkomen, band met de gemeente, …). Ook bij een deel van de nieuwe appartementen op de site van Panquin en het voormalige Gito zal dit gebeuren. Groen+ wil ook op lange termijn zorgen dat betaalbaar wonen mogelijk blijft.
  • Dit zou kunnen via een grondenbank en een sociaal verhuurkantoor. Het eerste betekent dat de gemeente al haar gronden in handen houdt (en op termijn er bijkoopt) zodat een inwoner enkel het huis hoeft te kopen maar niet de grond die eronder ligt.
  • Het tweede is de mogelijkheid voor een eigenaar van een woning om die woning te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor een iets lagere prijs. De eigenaar krijgt de nodige garanties: zekerheid over de maandelijkse huur en het onderhoud van de woning. Dit in ruil voor een redelijke huurprijs (lager dan de marktprijs). Op deze manier zorgen we ervoor dat jongeren die opgroeiden in Tervuren in onze mooie gemeente kunnen blijven wonen.

 

 • Mobiliteit: Om je als jongere vlot te kunnen verplaatsen in, van en naar Tervuren, is openbaar vervoer cruciaal. Vanuit Tervuren centrum is er een vlotte verbinding naar Brussel en Leuven maar vanuit de deelgemeenten zijn de busverbindingen minder evident. Als gemeente moeten we dan ook pleiten voor een vlotte verbinding tussen de deelgemeenten maar ook van de deelgemeenten naar de belangrijke verkeersassen (zie ook hoofdstuk bus- en tramgebruiker).
  • De nachtbussen op vrijdag en zaterdag (van Leuven naar Tervuren en terug) die vandaag met steun van de gemeenten gratis beschikbaar zijn, moeten absoluut behouden blijven. Op deze manier kan je zorgeloos op stap in Leuven. We voeren een vergelijkbaar systeem in voor verplaatsingen naar Brussel. Ook bij grote lokale evenementen (zoals Hee Tervuren Reuzegezellig) zouden er bussen kunnen ingezet worden tussen het evenement en de verschillende deelgemeenten.
  • Heel wat jongeren zijn voor hun dagelijkse verplaatsingen afhankelijk van de fiets. Vanuit de gemeenten moeten we dan ook veilige, snelle en aangename fietsverbindingen voorzien. Met aanleg van nieuwe fietspaden op de Tervurenlaan, de moestuin en de Waalsebaan hebben we tijdens de afgelopen legislatuur al heel wat stappen gezet. Maar er kan nog veel verbeterd worden. Zo is het doortrekken van het fietspad op de Leuvensesteenweg in Vossem prioritair. Ook moet er gewerkt worden aan een autoluwer Tervuren centrum zodat fietsen hier aangenamer en veiliger wordt. Dit kunnen we o.a. realiseren door een fietsstraat te maken van de Brusselsesteenweg en de markt autovrij te maken. Maar ook door van de Broekstraat een fietsstraat te maken en fietsers voorrang te geven op het kruispunt van de Broekstraat, de Leuvensesteenweg en de moestuin. Ook de Brusselsesteenweg zou als belangrijke doorgangsweg voor fietsers een fietsstraat kunnen worden. Nog meer voorstellen lees je in het hoofdstuk “Ik fiets graag”.

 

 • Jong en actief: Tervuren kent heel wat jeugdverenigingen (scouts, chiro, KSA,...) en elke deelgemeenten heeft een eigen jeugdhuis. Deze verenigingen zijn er voor de jeugd maar ook dankzij de vele jonge vrijwilligers. Als gemeente moeten we dit engagement aanmoedigen en deze verenigingen steunen met financiële, infrastructurele en inhoudelijke steun.
  • Naast het ondersteunen van verenigingen moet er plaats gecreëerd worden waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan gaan over een gedeelde repetitieruimte, openbare studieruimte en uitgaansmogelijkheden maar evengoed voetbal- of basketbalveldjes. Soms zijn eenvoudige ingrepen genoeg: goals plaatsen op het grasveld achter Pachthof Stroykens, of de sportinfrastructuur vernieuwen achter WZC Zoniën
  • Fuiven zorgen voor overlast bij de buren maar zijn tegelijk een belangrijke ontmoetingsplaats en uitlaatklep voor jongeren. Een goed fuifbeleid zorgt ervoor dat fuiven kunnen plaatsvinden, dat ze veilig verlopen en dat er voldoende spreiding is zodat de overlast beperkt blijft. Elke organisator van een fuif is verplicht gratis water aan te bieden.
  • Het is ook belangrijk voor jongeren om voldoende ervaring op te kunnen doen. Rugzakprojecten worden vandaag ondersteund via de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Dit verdient meer aandacht. De gemeente kan ook meedoen met YOUCA-dag (de vroegere Zuiddag). Jongeren (van het vierde tot het zevende middelbaar) engageren zich om één dag aan het werk te gaan op een schooldag. Op die manier kunnen zij van het werkleven proeven. Hun loon, 50 euro, schenken ze aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.
  • De gemeente moet ook zorgen voor voldoende plaatsen voor vakantiewerk.
  • De Nettenberg wordt het centrum van jeugdige activiteiten. Het verouderde gebouw wordt volledig vernieuwd in functie van huidige en nieuwe gebruikers.

Terug naar overzicht