Leerlingen GITO planten zelf 700 bomen op schooldomein

18 December 2017

Leerlingen GITO planten zelf 700 bomen op schooldomein

  Het schoolgebouw staat aan de rand van het park in bosrijk gebied waar nog ruimte is voor nieuwe bomen en struiken. Door inheemse soorten te planten, verhoogt de natuurwaarde van de omgeving en ontstaat er een mooie overgang tussen het park en de schoolomgeving. Langs de toegangsweg komen boomsoorten die prachtig bloeien in de lente en er is ook gedacht aan insectenhotels. Het is meteen ook een educatief bos vlakbij de klaslokalen waar dankbaar gebruik van gemaakt kan worden. Schepen van milieu Bram Peters benadrukt de meerwaarde: "

Meebouwen aan de ontwikkeling van de school
Door de bomen te planten, maken de leerlingen kennis met de natuur en de ontwikkeling ervan. Tegelijk geeft het hen een gevoel van eigenaarschap doordat ze mee bouwen aan de omgeving rondom hun school."