Wat kan Groen voor jou doen?

Wat kan Groen voor jou doen?

De meeste mensen ervaren politiek als een 'ver-van-mijn-bed-show'. Toch zit deze thematiek verweven in ieders (dagelijkse) leven. Er zijn veel zaken die de gemeente én Groen+ voor jou (kunnen) doen. Wat? Een greep uit het aanbod. Een luisterend oor De babbelcafés die het gemeentebestuur organiseerde leverden de nodige feedback op. Aanwezigen gaven heel wat nuttige tips over de werken op de N3 en de daaraan gekoppelde omleidingen.  Op basis van deze informatie voorziet de gemeente enkele aanpassingen van het vooropgestelde verkeersreglement.

Bij de huidige en toekomstige omleidingen schenkt het gemeentebestuur ook extra aandacht aan voetpaden op potentiëel gevaarlijke plaatsen, zoals de Duisburgse schoolomgeving en Museumlaan.

Voor de zwakke weggebruiker

Het mobiliteitsplan krijgt een volledige herziening, met aandacht voor trage wegen en nieuwe fietspaden. Via onderzoek bepalen we welke delen van het centrum in aanmerking komen om  autovrij/autoluw te maken. Uiteraard hebben we hierbij de nodige aandacht voor het handelscentrum.

Het OCMW werkt momenteel aan een proefproject voor elektrische fietsen in de thuisdiensten. Werknemers van de thuisdiensten, die dit wensen, kunnen een elektrische fiets ter beschikking krijgen voor verplaatsingen naar klanten.

Voor mensen met groene vingers

De gemeente voorziet composteerbare zakjes voor zij die geen gebruik (kunnen) maken van composthopen. Zo kan iedereen groenten-, fruit- en tuinafval netjes bijhouden.

Voor groene accenten in de straten

De milieudienst bepaalt mee welke planten en bloemen de gemeente ter versiering in het straatbeeld hangt. Hierbij ligt de nadruk op streekplanten, goed voor bijen en insecten.

Groen+ ijvert voor een groene, gezellige en gastvrije gemeente en zet dit effectief om in de praktijk. Ook de komende weken, maanden en jaren mag onze gemeente zich verwachten aan veranderingen die onze gemeente meer leefbaar maken, zowel voor jong en oud, Nederlands- en anderstalig.