Waterwandeling 2023

19 Juli 2023

Waterwandeling 2023

Iedereen weet wat Tervuren betekent - Op de Voer.

 Maar wist je dat er een bufferbekken ligt onder de parking bij de Keizerinnedreef? Of dat de hoofdriool van Tervuren, helemaal door het Warandepark loopt om in Vossem aan te sluiten op het waterzuiveringsstation? Of dat dit station er pas in 2009 is gekomen? Jarenlang vreesde het toenmalige college van burgemeester en schepenen in het jaar 2000 stemmen te verliezen als het station gebouwd zou worden. Het vuile water vloeide toch maar net over de grens van Bertem in de Voer...
Deze houding (weigering het waterzuiveringsstation uit te bouwen in Tervuren) ligt overigens ook mee aan de basis van het feit dat de Leuvensesteenweg over een groot gedeelte nog steeds geen volwaardige herinrichting met fietspaden heeft.

Vooral dankzij de inzet van Groen+, toen Agalev+, is de rioolwaterzuiveringsinstallatie eindelijk opgestart op 11 maart 2009. De meetpunten op de Voer geven sindsdien aan dat de zuurstofwaarden in het water stelselmatig beter worden.

"In de legislatuur 2001-2006 kon ik als schepen van Agalev+ [later Groen+], bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en duurzame ontwikkeling en mobiliteit mijn eerste ervaringen opdoen", zegt Mark Van Roy (Groen+). Sinds hij actief is geworden in de Tervuurse politiek is gemeenteraadslid en voormalige schepen Mark (oorspronkelijk een inwijkeling uit het Brusselse) geboeid door water.

Op zaterdag 1 juli 2023 trakteerde Mark ons op een waterwandeling van 6 km met aandacht voor de geschiedenis van de waterhuishouding in onze gemeente. We gingen door het park tot aan de bron van de Voer in het Kapucijnenbos te Tervuren en kregen antwoorden op allerlei vragen. Welke rol speelde water bij het ontstaan van onze gemeente? Hoe gaf de Voer mee vorm aan Tervuren? Wat gebeurt er vandaag met ons kostbaar water?

Wist je dat het Kasteel van Tervuren (waarvan nu alleen nog enkele fundamenten zichtbaar zijn) op een schiereiland is gebouwd? Aanvankelijk door de hertogen van Brabant, later verder uitgebouwd door de Bourgondische aartshertogen en nog later door Karel van Lorreinen? In de zes eeuwen van zijn bestaan - vanaf ca. 1190 tot 1781 - nam het kasteel van Tervuren een belangrijke plaats in Tervuren in, zeker als jachtslot. "Oorspronkelijk had je aan de ene kant de Voer en aan de andere kant de Maalbeek, die nu helemaal ingebouwd is onder de Tervurenlaan", aldus Mark.

Mark had het ook over het rechttrekken van de Voer, onder andere in het 12 Apostelbos. "Nu begint men te beseffen dat het rechttrekken van waterlopen, om zo snel mogelijk het (kostbare) water te laten afvloeien, niet de verstandigste ingreep was", zegt Mark.

De landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, Karel van Lorreinen, inspireerde zich op Venetië en haar beroemde kanalen om een kanaal aan te leggen, midden de vijvers van het Warandepark. Onder toezicht van Leopold II werd later de Vossemvijver uitgebouwd.

Kijk ook op onze facebook pagina