Ben je niet-Belg en wil je toch stemmen? Registreer je nu!

Ben je niet-Belg en wil je toch stemmen? Registreer je nu!

Op 25 mei zijn het belangrijke verkiezingen. De regionale (Vlaams, Brussels of Waals), federale en Europese verkiezingen vallen allemaal samen. In de pers spreekt men steevast van de "moeder aller verkiezingen". Niet-Belgen kunnen spijtig genoeg niet stemmen op de Vlaamse of federale lijsten maar wel op de Europese lijst. Het Europese niveau wordt alsmaar belangrijker, de verkiezingen voor het Europees Parlement bijgevolg ook. Europese burgers die in België verblijven kunnen zich tot 28 februari registreren om op 25 mei te kunnen stemmen. Daarvoor dienen ze een formulier in te vullen verkrijgbaar op het gemeentehuis. Hier volgt alvast de informatie in het Engels: http://www.verkiezingen.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2014/FR/Electeurs/reglementation/circulaires/English_folderverkiezingen2014.pdf

Omdat in België de stemplicht geldt, zijn de ingeschreven Europese kiezers wettelijk verplicht om op 25 mei 2014 te gaan stemmen in hun Belgische gemeente. Zij kunnen dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees parlement in hun land van herkomst. Wie in het verleden al een aanvraag indiende tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009) en toen als kiezer erkend werd, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.