Interview met Joan Abatesi

29 Maart 2024

Interview met Joan Abatesi

In elke nieuwsbrief stellen we een kandidaat voor uit de verkiezingslijst van Groen+Vooruit Tervuren. Joan was er in 2018 ook al bij, en we zijn blij dat deze geëngageerde vrouw opnieuw meedoet. Hoe ze het klaarspeelt om al haar verschillende rollen te combineren blijft ons verbazen!

Joan, wie ben jij?

“Ik ben van Rwandese origine en ik woon al 29 jaar in België met mijn Belgische echtgenoot en dochter. Van opleiding ben ik bibliothecaris, en ik heb op verschillende ambassades in België gewerkt. Tegenwoordig werk ik als seniorenbegeleidster in Vlaams-Brabant voor de organisatie In-z. Dat doe ik al 16 jaar.”

Wat is je band met Tervuren?

“Vrienden deden ons de gemeente ontdekken, zo’n 26 jaar geleden. Sindsdien wonen we er met veel plezier. We zijn dol op de groene omgeving en het diverse karakter van de bevolking.”

We kennen jou als een heel geëngageerde vrouw, altijd bezig voor haar medemens. Waar komt dat vandaan, denk je?

“Mijn moeder is en blijft de meest inspirerende persoon in mijn leven en mijn grote voorbeeld. Zij heeft altijd mijn passie voor sociale impact aangewakkerd.”

Je bent niet nieuw in de lokale politiek. Hoe is dat begonnen? En wat zijn je ambities?

“Ik ben al 20 jaar trouw aan de groene beweging, eerst als sympathisant, later als lid. In 2018 werd ik door een bestuurslid van Groen+ Tervuren gevraagd om mee op de lijst te staan. Ik ben trots op het vertrouwen dat me werd gegeven, en ik engageer me heel graag als deel van deze inspirerende groep. Mijn ambitie? Lid worden van de gemeenteraad, en me nog meer dan vroeger inzetten voor onze gemeenschap.”

“Ik wil me persoonlijk inzetten voor betaalbare en kwalitatieve zorg voor allen die het nodig hebben.”

Wat was je eerste indruk van Groen+ Tervuren (toen nog Agalev)?

“Dat het een partij is met een duidelijke focus op een gezond milieu, die pleit voor duurzaamheid, groen beleid en ecologisch behoud. Groen+ is gedreven door progressieve waarden en ze zetten zich ook in voor initiatieven rond sociale rechtvaardigheid. Dat vind ik heel belangrijk.”

Wat vind jij de sterkste troeven van de partij?

“Bij Groen+ wordt er daadwerkelijk werk gemaakt van het beschermen van de natuur, en van de steun aan de lokale gemeenschap.”

Op welke realisaties ben je het meest trots?

“Alles wat de partij doet voor sociale rechtvaardigheid voor iedereen. Ik ben trots op de moeite die Groen+ doet om zijn engagement ten aanzien van de lokale gemeenschap ook concreet waar te maken. Een recent voorbeeld is het feit dat het openbaar vervoer in Moorsel toch zal blijven bestaan.”

Waar wil je je specifiek voor inzetten als je verkozen wordt?

“Betaalbare en kwalitatieve zorg en steun voor allen die het nodig hebben, met name kwetsbare mensen. Warme kinderdagverblijven, comfortabele rusthuizen, en fijne ontmoetingsplekken voor nieuwkomers.”

“Mijn moeder is mijn grote voorbeeld. Zij heeft mijn passie voor sociale impact aangewakkerd.”

Wat vindt je gezin ervan dat je opkomt bij de verkiezingen?

“Ze steunen me voluit. Ze zijn trots op wat ik doe.”

Je hebt een job in de sociale sector, die duidelijk overeenkomt met jouw waarden. Waar hebben ouderen en kwetsbare mensen nu het meest nood aan?

“Ze hebben effectieve ondersteuning nodig. Die omvat: sociaal contact, duidelijke communicatie, empathie, betrouwbaarheid en flexibiliteit.”

Je bent ook voorzitter van de interculturele vereniging Ubuntu. Wat zijn daar de uitdagingen?

“Onze doelstellingen waarmaken: de Ubuntu filosofie promoten vraagt energie, en het vereist een zeker onderricht en bewustwording om ervoor te zorgen dat mensen de principes en voordelen van die diversiteit begrijpen.”

Wat is jouw droom voor Tervuren?

“Een gemeente waar we voor elkaar zorgen, waar iedereen zich verbonden voelt, zodat we een betere samenleving bereiken voor àlle bewoners van Tervuren.”