Plan Samenleven Druivenstreek

05 Maart 2024

Plan Samenleven Druivenstreek

“Tervuren heeft ingetekend voor het Vlaamse Plan Samenleven om werk te maken van een gastvrije gemeente, één van onze lokale prioriteiten.” – Sofie Lombaert

In Tervuren hebben we meer dan honderd verschillende nationaliteiten uit de 6 continenten. Onze buurgemeente Overijse is al even internationaal.

Een van de prioriteiten van Groen+Vooruit Tervuren is een gastvrije gemeente, waar iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of achtergrond, taal, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, zich welkom, thuis en goed in zijn/haar vel voelt en waarin de diversiteit van de bevolking wordt erkend en gewaardeerd.

Dit bevordert niet alleen sociale cohesie, maar ook economische groei en culturele uitwisseling ten voordele van iedereen.

Om werk te maken van de prioriteit “gastvrije gemeente” heeft Tervuren samen met Overijse ingetekend voor het Plan Samenleven. Met dit plan steunt de Vlaamse overheid de lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen.

Het plan bestaat uit 7 doelstellingen, met verschillende acties. Deze doelstellingen zijn:
1) Veiligheid en leefbaarheid
2) Nederlands
3) Competenties
4) Werk
5) Netwerk
6) Non-discriminatie
7) 1 gemeenschap

De tandem Tervuren-Overijse tekende in op 7 acties:
- Actie 5 (Nederlands): Volwassen anderstaligen nemen deel aan een oefenkans Nederlands
- Actie 9 (Werk): Begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt
- Actie 13 (Netwerk): Kwetsbare kinderen of jongeren in contact brengen met sport
- Actie 14 (Werk): Jongeren met een grotere afstand tot de bedrijfsmarkt in contact brengen met het bedrijfsleven
- Actie 15 (Netwerk): Brugfiguren maken de brug tussen kwetsbare kinderen/jongeren en onderwijs
- Actie 23 (1 gemeenschap): Kwetsbare kinderen/jongeren in contact brengen met het jeugdwerk
- Actie 24 (1 gemeenschap): Kwetsbare kinderen/jongeren in contact brengen met cultuur

In totaal wordt hiervoor een subsidiebedrag van € 138.000 per gemeente toegekend. Naast deze financiële ondersteuning biedt de Vlaamse overheid ook inhoudelijke ondersteuning. Sofie Lombaert, schepen van o.a. jeugd: “Verbinding is één van mijn belangrijkste persoonlijke waarden, en inclusiviteit op alle vlakken staat hoog op de agenda van Groen+Vooruit Tervuren. Het was dus een evidentie dat we ons in Tervuren mee zouden inzetten voor het Plan Samenleven!”

Wil je meer weten over de doelstellingen en acties van dit plan? Klik dan op www.vlaanderen.be/plan-samenleven!