Bronnen van de Voer

Bronnen van de Voer

Bronnen van de Voer Jaren geleden was de omgeving van de bronnen van de Voer nog een grote open vijver. Vandaag is er enkel nog sprake van een vijver als het hard en lang geregend heeft. De oorzaak van de daling van het waterniveau is onbekend, het kan gaan om een natuurlijke schommeling evenals om menselijk ingrijpen of een combinatie van beide. Het beheersplan Zoniën van de Koninklijke Schenking voorziet voor het gebied aan de bronnen van de Voer ontslibbing en een gedeeltelijk herstel van de open vijver maar dat is uiteraard enkel mogelijk indien er voldoende wateraanvoer is. Op een overleg eind 2015 tussen Agentschap Natuur en Bos, de Koninklijke Schenking en de gemeente Tervuren zijn enkele afspraken gemaakt met betrekking tot de bronnen van de Voer:

  1. Er komen op verschillende plaatsen stroomop- en stroomafwaarts metingen van het waterpeil. Vandaag zijn er al drie peilbuizen geplaatst door ANB in samenwerking met het Instituut van Natuur- en Bosonderzoek.
  2. De gemeente zal de betonnen duiker onder de weg reinigen. We zijn daarvoor op zoek naar een externe firma. De koninklijke schenking staat in voor de vervanging van de huidige uitstroomconstructie. De nieuwe installatie moet veel beter het water opstuwen, zodat we goed kunnen nakijken of we dan ook het waterpeil voldoende kunnen verhogen.
  3. Eens de bouw is gestart, zal de milieudienst van de gemeente dit nauw opvolgen.

 

Zodra er meer zicht is op de resultaten van die eerste 2 maatregelen, kunnen meer concrete uitvoeringsplannen gemaakt worden voor de gedeeltelijke ruiming van de Voervijver, zoals in het beheerplan is voorzien. "De bronnen van de Voer is een van de vele waardevolle stukjes groen in onze gemeente. Een herwaardering van deze omgeving is noodzakelijk" besluit Bram Peters, schepen van milieu.