Buren bezoeken buren

Onder onze impuls zet het Sociaal Huis een project op onder de noemer 'buren bezoeken buren'. Dit project wil de eenzaamheid bij senioren bestrijden. 18% van de senioren in Tervuren verklaart zich in mindere of meerdere mate eenzaam te voelen. Als eerste stap willen we alle 80-plussers in Tervuren een bezoekje brengen. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig, die na een korte opleiding aan de slag gaan. Wil je meewerken of heb je graag meer info? Neem dan contact op met OCMW-voorzitter  .Bert Vanoost