Feiten en fabels m.b.t. het Spaans Huis

06 Juni 2017

Feiten en fabels m.b.t. het Spaans Huis

Er circuleren de laatste weken allerlei berichten via Facebook en andere kanalen in verband met het Spaans Huis. Groen+ Tervuren wil via deze weg de feiten op een rijtje zetten en zijn standpunt mbt de toekomst van het Spaans Huis formuleren. Vooreerst de feiten. Ter herinnering: De aanzet voor de renovatie van de oude watermolen die graan vermaalde voor de burgers uit de wijde omtrek, werd destijds gegeven door wijlen Groen+ schepen Maurits Wijnants. Sinds enkele jaren wordt het Spaans Huis uitgebaat als een horecazaak ten behoeve van wandelaars en fietsers in het park. Agentschap Natuur en Bos, zeg maar de parkbeheerder, heeft daarvoor, destijds, nadat het Spaans Huis grondig gerenoveerd was een concessie uitgeschreven voor de uitbating en deze werd toegekend aan 3W+. 3W+ is een sociaal economie bedrijf. Sociale economie heeft als doel om mensen die moeilijk aan de bak komen op de reguliere arbeidsmarkt nieuwe kansen te geven door ze tewerk te stellen en nieuwe vaardigheden aan te leren. De bedoeling is dat ze later doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Om dit mogelijk te maken wordt de kost van de tewerkstelling via allerlei stelsels gesubsidieerd.

In concreto zijn reeds verschillende mensen o.m. via het OCMW van Tervuren tewerkgesteld geweest en ook vandaag is er iemand aan het werk op deze manier. Zolang 3W+ het Spaans Huis uitbaat zal deze vorm van samenwerking blijven bestaan. Naast de tussenkomst in de tewerkstelling worden de betrokken werknemers en 3W+ zelf begeleid door een maatschappelijk werker van het OCMW. Deze vorm van steun wordt dus niet stopgezet. Tijdens de eerste jaren tot maart jl. huurde de gemeente de bovenruimte van het Spaans Huis voor het organiseren van tentoonstellingen van lokale kunstenaars. De gemeente zorgde op die manier voor een belangrijk inkomen voor 3W+ gedurende de eerste moeilijke jaren na de opstart. En leverde op die manier ook een bijdrage voor enkele lokale kunstenaars die hun werken ten toon stelden of aan de man brachten. De gemeente was van in het begin duidelijk dat dit tijdelijk was, in afwachting van de mogelijkheden die vandaag geboden worden in de Warandepoort.

Ook andere sponsors hebben in het verleden tijdelijke of eenmalige steun gegeven voor de opstart van het Spaans Huis, o.m. het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika alsook service clubs.

Recent heeft 3W+ aangekondigd dat zij de concessie van het Spaans Huis niet wensen te verlengen vanaf de zomer. De reden is dat deze concessie voor hen verlieslatend is. Groen+ is verbaasd over deze uitspraak, aangezien de steun voor de sociale tewerkstelling wel degelijk wordt verdergezet.
De bewering dat "de gemeente beslist heeft geen steun te verlenen aan dit project" klopt niet. 

Groen+ betreurt dat 3W+ deze beslissing heeft genomen. Echter, dit betekent geenszins een stopzetting van de activiteit in het Spaans Huis. Agentschap Natuur en Bos zal een nieuwe concessionaris zoeken, die deze horecazaak op een unieke locatie kan verderzetten.
We zijn ervan overtuigd dat een rendabele uitbating wel degelijk mogelijk is.
Het is uiteraard niet gegarandeerd dat de nieuwe uitbater ook met sociale tewerkstelling zal werken maar de verdere uitbating op zich komt dus niet in het gedrang. "In ieder geval zal het OCMW de verdere tewerkstelling en opleiding van de betrokken werknemers verder op zich nemen", stelt OCMW- voorzitter Bert Vanoost. Als het kan, bij de nieuwe uitbater, anders bij een ander sociaal economie initiatief.
Op Facebook circuleren ook berichten dat dit alles opnieuw de verloedering van het Spaans Huis zal meebrengen, maar dat is uiteraard onjuist.
Groen+ volgt dit verder op. Wil je meer info, dan kan je terecht bij Bert Vanoost op [email protected].