Infoavond Wonen

Infoavond Wonen

Vlaanderen maarookvan

33% van   Tervuren is volgebouwd. Dat heeft zo zijn gevolgen voor onze mooie open ruimte, maar ook op de kost van woningen en gronden. Wonen in de rand rond Brussel heeft voordelen doch ook zijn prijs.

Hoe combineren we in de toekomst duurzame mobiliteitsoplossingen, collectieve voorzieningen en levensbestendige woningen. Welke visie ontwikkelen we voor de resterende bouwgronden in onze centra en welke woonvormen hebben de toekomst in zich.
Joris Deleenheer, stafmedewerker Vereniging Vlaamse steden en gemeenten en Mark Van Roy, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en woonbeleid geven tekst en uitleg.
Een open gespreksavond op donderdag 15 september om 20.00 u, polyvalente zaalvan de Zevenster, Markt 7 te Tervuren.