Leuvensesteenweg: geen transparantie en geen vorderingen

Leuvensesteenweg: geen transparantie en geen vorderingen

De gesprekken over de heraanleg van de steenweg naar Leuven of N3 op het grondgebied van Tervuren beginnen al in . Verder dan het aanstellen van een studiebureau komt het toenmalige bestuur niet.1984

 

Fiets, bus en groen

In 2002, met Groen+ in het bestuur, worden de plannen weer serieus opgepakt.

Volgens het voorstel van toenmalig Groen+schepen Mark Van Roy wordt de studie uitgebreid : het traject begint bij de rotonde (jazzfontein) en loopt tot aan de Gordaallaan (benzinestation Q8).

Bij de heraanleg staat de gemeente in voor de (gesubsidieerde) riolering, de voetpaden en de groene borders, terwijl het Vlaams gewest de fietspaden en de wegenis financiert.

Maar er zijn onoverkomelijke problemen. Toch zijn er in 2006 al uitgetekende plannen met brede fietsstroken, een aparte busbaan en groenaanleg rond de Britse school.

 

Plannen en timing

Pas 6 jaar later zou er een doorbraak zijn in het overleg.  Het gemeentebestuur bereidt zich in elk geval voor op de start van de rioleringswerken in de aangrenzende straten in 2013.

Over het laatste deel van de steenweg, van de Gordaallaan tot aan de grens met Bertem, is er nog bitter weinig bekend.

Groen+ eist snel duidelijkheid van het gemeentebestuur over de plannen en de timing van de heraanleg van de grootste verkeersader op haar grondgebied. Dit om vooral de verkeersveiligheid van haar burgers te kunnen verzekeren.