Maak samen met ons het programma

02 Februari 2018

Maak samen met ons het programma

In oktober 2018 zijn het verkiezingen. Één van de belangrijkste documenten voor die verkiezingen maar evengoed voor de daaropvolgende jaren is gebaseerd op het programma. Omdat het zo'n belangrijk document is, willen we het graag samen met jou opstellen.

Daarom organiseren we 6 avonden waar telkens een aantal thema's worden besproken. Aan de hand van bestaande teksten (nationaal programma van Groen, beleidsteksten van deze legislatuur, het programma van 2012) en jullie ideeën hopen we te komen tot een sterk programma voor 2018. Je ben van harte welkom voor één of meer van de avonden naargelang jouw interesse. Dinsdag 17 okt 2017 met als thema's mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen

  • Woensdag 15 nov 2017 met als thema's natuur & milieu, afval, klimaat & energie, voeding & landbouw
  • Donderdag 21 dec 2017 met als thema's sociaal beleid en (ouderen)zorg, gezondheid, samenleven & diversiteit
  • Dinsdag 16 jan 2018 met als thema's jeugd, onderwijs & kinderopvang, cultuur, sport & vrije tijd
  • Woensdag 21 feb 2018 met als thema's democratie & participatie, financiën & fiscaliteit, lokale economie & werk, veiligheid, internationale samenwerking
  • Donderdag 15 maart 2018 met als bedoeling om tot een finale tekst te komen

De vergadering start steeds om 20u en gaat door in zaal De Wilg in De Zevenster (makkelijkst te bereiken via de achterkant).