Mark Van Roy

02 Maart 2024

Mark Van Roy

Gemeenteraadslid

Rustige vastheid in een poel van moeilijke dossiers.

“Werken aan de Leuvensesteenweg, de Tervurenlaan of zoeken naar gedragen oplossingen voor heikele mobiliteitskwesties, daar wil ik mij voor inzetten. Het uittekenen van een visie voor het parkeerbeleid, een verordening die ons waardevol erfgoed beschermt of het opzetten van een woonregie voor jonge minder kapitaalkrachtige Tervurenaars, dat zijn uitdagingen die ik wil opnemen.”

Tijd om nader kennis te maken met onze schepen van ruimtelijke ordening, woonbeleid, onroerend erfgoed en mobiliteit.

"Ik ben afkomstig uit het Brusselse, waar ik als Vlaming mijn jeugd heb doorgebracht. Sinds 1987 woon ik in Tervuren met mijn partner Kaat. Ik heb drie prachtige kinderen Line, Hannes en Lore en binnenkort komen er kleinkinderen. Heerlijk."

Mark neemt niet alleen zijn ervaring als vader mee naar het administratief centrum van Tervuren. Ook zijn studies rechten en zijn praktijkervaring als advocaat komen hem goed van pas.

"Tijdens mijn rechtenstudies aan de Leuvense universiteit ging mijn aandacht uit naar het belang van een goede rechtsbedeling voor allen en de thematiek van de rechten van de mens. Natuur is altijd een bijzondere liefde van mij geweest, met als resultaat dat ik mij al jaren inzet voor natuurbehoud in de regio."

Wat de politiek betreft heeft Mark iets later zijn roeping gevonden: "Sinds 2000 ben ik actief in de Tervurense politiek.  In de legislatuur 2001-2006 kon ik als schepen van Agalev+, bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en duurzame ontwikkeling en mobiliteit mijn eerste ervaringen opdoen.

In de periode 2007-2012 zetelde ik als fractieleider in de oppositie met Bert Vanoost. Samen met Kristel en Robert, onze vrienden van sp.a, volgden we met kritische blik het beleid van de toenmalige meerderheid GT/Open VLD-CD&V/N-VA.

“Sinds 1 januari 2013 zet ik opnieuw de lijnen uit voor verschillende, soms minder zichtbare, dossiers zoals het woonbeleid, de ruimtelijke ordening of de bescherming van ons onroerend erfgoed. Het belang ervan kan echter niet worden overschat. Het prachtige project van Panquin met zijn groene doorsteken en verbindingen voor zachte weggebruikers, een masterplan met een nieuw hart voor de deelgemeente Moorsel, of het duurzaam renoveren van tientallen sociale woningen in Tervuren, het zijn allemaal projecten waar ik een belangrijke vinger in de pap heb. Mobiliteit is een onderwerp dat iedereen beroert. In deze legislatuur 2013-2018 legden we met Groen+ in de meerderheid de basis voor een beleid dat meer rekening houdt met de fietser, een veilige schoolomgeving of het terugdringen van de snelheid, zeker in de woonzones. Om niet te spreken van het gedurfde en geëngageerde mobiliteitsplan dat een visie voor de toekomst uitwerkt voor onze gemeente. Het zijn uitdagingen die ik ook na 2018 verder wil aangaan."