Opening buurthuis Moorsel

Op woensdag 13 januari was het zo ver : het buurthuis voor de wijk Groenveld werd plechtig geopend. Het begon in 2012. Riso Vlaams-Brabant legde, in opdracht van het Sociaal Huis van Tervuren een enquête af in de wijk Groenveld en legde contact met vele buurtbewoners. Het Sociaal Huis had doorheen zijn vele contacten in de buurt reeds de behoefte aangevoeld om iets te doen rond het samenleven in deze sociale woonwijk.  "Dit werd bevestigd in de enquête waarin de buurtbewoners onder meer de wens formuleerden naar een vaste stek, een buurthuis dus, waarin de bewoners elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten en gezamenlijke activiteiten ontplooien",  stelt opbouwwerker Joachim Ceulemans van Riso Vlaams-Brabant. In  het voorjaar van 2013 hebben zowel het Sociale Huis Tervuren, de gemeente Tervuren, Sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis als Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant besloten zich volop voor dit project te engageren met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Aanvankelijk was er nog geen vast buurthuis. Joachim verzamelde een groep vrijwilligers die nu het buurtcomité uitmaken en samen stonden ze in voor talrijke activiteiten voor kinderen (stoepkrijten, paaseierenraap,?) als voor de buurt in zijn geheel (bvb een rommelmarkt, een garage sale, een buurtbarbecue).

"Dit project biedt een duidelijke meerwaarde voor deze wijk", stelt Roel Moens, directeur van Elk Zijn huis.   De wijk ligt wat afgelegen, aan de rand van Moorsel. Vele bewoners zijn lid van verenigingen of gaan naar activiteiten in het centrum van Moorsel en Tervuren, maar de vraag voor een buurtwerking leefde al lang. "We stellen dan vandaag ook graag het gelijkvloers op de Tortelduivenlaan 4a ter beschikking, dat trouwens voor dit doel ooit gebouwd werd. " In november hebben we het buurthuis met de hulp van een aantal vrijwilligers en buurtbewoners ingericht en hebben we vandaag een flinke doorstart van dit project. "Bij de opening gaven we dit buurthuis dan ook graag door aan de buurt en het buurtcomité om nu het potentieel van het samenleven in wijk Groenveld ten volle te ontwikkelen", besluit OCMW-voorzitter, schepen van sociale zaken en welzijn Bert Vanoost.