Ophaling PMD-zakken

Ophaling PMD-zakken

Deze zomer was er wat commotie rond de ophaling van PMD-zakken naar aanleiding van een actie van een oppositiepartij, waarbij leden van die partij zelf PMD-zakken gingen ophalen. Mark Van Roy, schepen maar ook voorzitter van de afvalintercommunale Interrand, zet de feiten op een rijtje, gewoon omdat de waarheid ook haar rechten heeft. "Vooreerst mijn excuses als voorzitter van de afvalintercommunale Interrand voor de moeilijkheden die sommige onder jullie wellicht ondervonden, nu zij hun PMDafval 6 weken niet konden buitenzetten voor ophaling. Men stelt het voor alsof de gemeente Tervuren in gebreke blijft en haar burgers in de steek laat, nu ze PMD 6 weken moeten bijhouden. Afvalophaling is geen bevoegdheid van de gemeente, wel van de Intercommunale (IC) Interrand (IR). Het verwijt dat de gemeente in gebreke blijft, snijdt dus geen hout. 

In de raad van bestuur (RvB) van IR zit overigens ook een vertegenwoordiger van de oppositie, in dit geval van GT.

IR heeft vorig jaar beslist om de ophaalrondes voor papier en karton te verhogen gezien dit voor de mannen, zeker ingeval van regen, zware rondes zijn. In ruil voorziet men slechts om de 3 ipv 2 weken PMD op te halen. Wat dus idd kan betekenen dat wanneer een ophaaldag ouitzonderlijk op een feestdag valt, men 6 ipv 4 weken moet wachten op PMD ophaling. Beslissing die unaniem werd goedgekeurd door de RvB van IR.

Gesteld dat men daar niet wenst op te wachten, kan men zijn PMD blauwe zak overigens tijdens de openingsuren gratis naar het recyclagepark (RP) brengen.
IR is voor de ophalingen gebonden aan zeer strenge eisen, naar veiligheid, verzekeringen, enz. wat meteen ook inhoudt dat niet iedereen zomaar afval kan ophalen.
Daarenboven tracht de IC, op gevaar af daarvoor beboet te worden, de richtlijnen die worden opgelegd voor een correcte ophaling (naar aangeboden fracties toe) van PMD zo goed als mogelijk op te volgen. Hetzelfde geldt trouwens ook op het RP. 

Al ben ik de eerste om te zeggen dat de regels niet evident zijn en dat iedereen gebaat zou zijn bij een soepelere invulling van wat PMD mag zijn.
De aankondiging van de niet-ophaling van PMD op 21 juli, net zoals het niet voorzien van een vervangdag, is aangegeven in diverse media, ook dus in de afvalkalender van IR. Die vorig jaar werd goedgekeurd door dezelfde RvB, zonder de minste opmerkingen. 

Tot slot, de aankondiging van een evaluatie van het huidige ophaalsysteem is al geruime tijd geleden aangekondigd en voorzien voor september.