Serviceflats

Serviceflats

Twee derde van de assistentiewoningen, die het OCMW van Tervuren momenteel bouwt aan de Vlonderse hoek, werd ondertussen al toegewezen aan hun nieuwe bewoners. De verhuis naar een assistentiewoning impliceert voor een aantal kandidaat-bewoners evenwel een verkoop van de huidige woning. Een operatie die tijd vraagt. Het OCMW van Tervuren maakt zich sterk dat in de nabije toekomst alle beschikbare assistentiewoningen zullen zijn toegewezen.  41 assistentiewoningen aan Vlonderse Hoek

Het OCMW van Tervuren brengt momenteel 41 assistentiewoningen op de markt. Deze woningen zijn gelegen aan de Vlonderse Hoek, een unieke locatie met zicht op het park van Tervuren. De 41 assistentiewoningen worden momenteel afgewerkt en zullen tegen midden oktober opgeleverd worden door de aannemer. Nu reeds is al 2/3e van deze flats toegewezen aan kandidaat-bewoners, die enkel 'op plan' of op basis van een bouwwerf hun nieuwe thuis hebben gekozen.

 

Tweekamerflats erg gegeerd

Uit deze eerste toewijzing blijkt dat vooral de tweekamerflats zeer gegeerd zijn. Er zijn dan ook nog hoofdzakelijk éénkamerflats beschikbaar op dit moment. Kandidaten voor deze flats zijn uiteraard nog steeds welkom. De éénkamerflats zijn voldoende ruim (65 m²), hebben ongeveer dezelfde leefruimte als de tweekamerflats, maar beschikken slechts over 1 slaapkamer.

 

Resultaat eerste toewijzing laat toe te investeren

Bert Vanoost, voorzitter van het OCMW van Tervuren toont zich tevreden met de resultaten van de eerste toewijzing: "Het resultaat van deze eerste toewijzing is voor een dergelijk omvangrijk project erg behoorlijk. Vergeten we immers niet dat er tegelijkertijd 41 flats beschikbaar komen. Dit resultaat reikt het OCMW voldoende middelen aan om:

  1. Een woonassistent aan te werven.
  2. Een conciërge aan te werven.
  3. De eindfactuur van de bouwwerken te betalen.
  4. Een noodzakelijk reservefonds aan te leggen, dat nog zal verhogen zodra ook de laatste flats zijn toegewezen.

Ook eigen woningen kandidaat-bewoners komen op de markt

Verder mogen we niet vergeten dat de kandidaat-bewoners hun huidige woning verlaten, hetgeen in de meeste gevallen een verkoop ervan impliceert. Voorzitter Vanoost: "Naast het geconcentreerde aanbod van 41 assistentiewoningen komen er dus tegelijkertijd nogmaals ongeveer evenveel woningen van kandidaat-bewoners op de markt. We kunnen dan ook spreken van een plotselinge, grote beweging in de woningmarkt van Tervuren en kunnen besluiten dat de eerste toewijzing van de assistentiewoningen in deze omstandigheden een goed resultaat heeft opgeleverd".