Site Panquin herstelt historische band met Tervuren

Site Panquin herstelt historische band met Tervuren

We bevinden ons in hartje Tervuren, circa 1760. Karel van Lorreinen breidt het hertogelijke kasteel uit met een hoefijzervormig gebouw dat als woongelegenheid, koetshuis en paardenstal dienst doet. 255 jaar later, nadat militairen in de 20ste eeuw grote delen van de site  grondig verbouwd hebben, kan ze terug in handen van Tervuren komen. Het ministerie van defensie heeft vorig jaar laten weten dat zij de kazerne verlaten. Tussen het Warandepark en het centrum van onze gemeente biedt dit 4 ha grote gebied gelegen langs de Voervallei mooie perspectieven naar huisvesting, horeca en gemeentelijke infrastructuur.

In afwachting van de verwerving via een onteigeningsprocedure gaf het college van burgemeester en schepenen opdracht diverse studies uit te werken. Naast een historische studie die richtlijnen moet uitwerken voor de beschermde delen, beschrijven stedenbouwkundige ontwerpen de verschillende visies op het vlak van herinrichting.

Ideeën daarbij zijn het toegankelijk maken voor voetgangers en fietsers via het verbinden van de Kasteelstraat met de restanten van de ruïnes van het kasteel en het doortrekken van de groene Voervallei langs het riviertje dat zijn naam aan onze gemeente gaf. Daarnaast denkt het gemeentebestuur aan het creëren van woongelegenheden voor diverse bevolkingsgroepen en dit zowel binnen het gebied als langs de Duisburgsesteenweg. Ook hotelwezen of andere horecafaciliteiten kunnen op de Panquinkazerne een plaatsje verwerven.

Gelegen aan de voet van het centrum is het wellicht een plaats om een randparking te voorzien, met aansluiting op het grote recreatiegebied van het Park en Zonienwoud. Tot slot denken we aan het rijke verenigingsleven van onze gemeente dat hier over nieuwe vergaderruimtes kan beschikken.

De verschillende denkpistes  maken verdere studies noodzakelijk. Een ruimtelijke visie op de wijdere omgeving is noodzakelijk.

Deze tot voor kort blinde vlek op de kaarten kan aldus een invulling krijgen waarin de Tervurenaar kan genieten van wat ooit bedoeld was als een scharnier tussen de groene long van het park en de verstedelijkte omgeving van het centrum.