Stop sluipverkeer in Moorsel

15 September 2022

Stop sluipverkeer in Moorsel

De maatregelen die positief worden geëvalueerd zullen dan permanent worden ingevoerd.

In oktober start de eerste fase van het proefproject om het sluipverkeer te weren uit Moorsel. De voorstellen vloeien voort uit de denkdag over de wijk van dit voorjaar. Bewoners dachten er na over mogelijke oplossingen voor het sluipverkeer, de (verkeers)leefbaarheid en klimaatmaatregelen. De tweede fase start in november en derde in januari. In april komt er een grondige evaluatie samen met de bewoners.

 

Elke inwoner van Moorsel weet dat wanneer er file is op de E40 Moorsel te kampen krijgt met massa’s sluipverkeer. Op de ergste dagen duurt het voor een inwoner een half uur om Moorsel te verlaten met de auto. Daarom koos de gemeente, op aangeven van Bram Peters, schepen van mobiliteir, ervoor om in Moorsel te starten.

De gemeente organiseerde een denkdag met 40 inwoners van Moorsel. Daaruit bleek duidelijk de nood aan maatregelen maar tegelijk ook de nodige voorzichtigheid voor drastische maatregelen. Zo was er wel draagvlak om het doorgaand verkeer te weren uit de Vogeltjeswijk maar bleek een permanente knip op het einde van de Groenlaan (ter hoogte van de Coigesteenweg) een onnodige ingreep. Op basis van deze feedback keurde het schepencollege, onder impuls van de schepen van mobiliteit Bram Peters (Groen+), drie proefopstellingen goed.

De drie proefopstelling worden in fases opgesteld zodat elke maatregel kan worden gemeten op zichzelf maar ook in combinatie met een andere maatregel. De 3 fases overlappen dus gedeeltelijk. Ondertussen zullen alle verplaatsingen met de auto, de fiets, zwaar verkeer of als voetgangers worden geregistreerd via telramen. Iedereen kan deze informatie raadplegen via telraam.net.

De eerste fase zal van het laatste deel van de Nachtegalenlaan een éénrichtingsstraat maken tijdens de ochtendspits. Je mag dan wel Moorsel uitrijden maar niet in. Deze regeling geldt niet voor de bussen van De Lijn. Deze maatregel verhindert sluipverkeer in de ochtendspits. Bij de tweede fase wordt de doorstroming op de Moorselstraat verbeterd door een paar parkeervakken weg te nemen. De langste parkeervakken zorgen er namelijk voor dat het verkeer vaak stremt. Er is voldoende parkeerplaats aan de Steenberg voor de inwoners. Om te verhinderen dat deze betere doorstroming zou zorgen voor te hoge snelheden wordt de zone 30 uitgebreid. Tijdens de derde fase zullen het laatste deel van de Nachtegalenlaan, Vinkenlaan en Mezenlaan eenrichting worden. Op die manier wordt het onmogelijk voor het (sluip)verkeer om de Vogeltjeswijk in te rijden. De maatregelen in de Moorselstraat in fase 2 moeten de mogelijke verschuiving van verkeer richting Moorselstraat opvangen.

Na de 3 fasen zal er op basis van de gegevens geregistreerd door de telramen een evaluatie komen samen met de inwoners. De maatregelen die positief worden geëvalueerd zullen dan permanent worden ingevoerd. Eenmaal alles rond is in Moorsel, zullen we dezelfde oefening herhalen in Duisburg, Tervuren centrum en Vossem.