Taal geen barrière

Meer dan 25 % van de inwoners van Tervuren komt uit het buitenland en een aanzienlijk groot deel spreekt het Nederlands niet als moedertaal. Recent was er groot ongenoegen omdat verkoopsters in een warenhuis in het centrum van Tervuren de klanten niet konden helpen omdat ze het Nederlands niet beheersten. 

Respect

Groen+ vraagt respect voor de inwoners van deze gemeente en dus ook voor de taal die zij spreken. Nederlands is hier de officiële voertaal. Dat is in elk geval zo bij het loket van de gemeente. Elke handelaar hoort ook het Nederlands te kennen en dient zijn klanten met respect te bedienen.

Maar in Tervuren worden nu eenmaal ook andere talen gesproken, die brengen mensen uit verschillende landen en met verschillende culturen bij elkaar. Dat maakt deze gemeente zo uniek.

Groen+ staat open voor iedereen, ongeacht de taal die ze spreken of hun nationaliteit. Groen+ wil samen met hen werk maken van een groene en gastvrije gemeente.