Veilig verkeer aan schoolpoort

11 Oktober 2017

Begin september kunnen we de dynamische verkeersborden aan de gemeentelijke basisschool van Moorsel eindelijk in gebruik nemen. Ze bakenen 2 straten af die een kwartier voor en na het begin en einde van de school autovrij zijn. Dit initiatief komt er mede onder impuls van een gedreven oudergroep die verkeersveiligheid in de schoolomgeving hoog op de agenda weet te zetten. Ze zorgen voor een gedragen project nu veel ouders merken dat een autovrije omgeving de kleinsten onder ons rustig maakt en de veiligheid in de nabijheid van de school drastisch verhoogt. Verheugend is trouwens ook vast te stellen dat meer kinderen dan ooit de fiets van stal halen om naar en van hun schooltje te rijden. Groen+ is blij te zien dat dit initiatief navolging krijgt in andere scholen zoals de Mariaschool in het centrum van Tervuren en recent ook de lagere school van het KAT. De voorbije jaren besteedde onze Groen+ schepen voor mobiliteit Mark Van Roy behoorlijk wat aandacht aan de verkeersveiligheid in de omgeving van onze basisscholen. Zo krijgen we de invoering van zones 30, de opleiding van gemachtigd opzichters, politietoezicht, zetten we ouders aan met de wagen hun kinderen niet voor de schoolpoort af te zetten en zijn er infrastructurele ingrepen zoals diverse kus- en wegzones.