Lokale Realisaties

Brandveiligheid

Veiligheid... ook thuis!

 • Brandveiligheid

  Veiligheid... ook thuis!

 • Tervurenaars denken graag mee...

  ... en daar zijn we bij Groen+ blij om!

 • Fietsers op de Tervurenlaan

  Belangrijk nieuws voor de fietsers op de Tervurenlaan!

 • Heraanleg voetpaden Vestenstraat

  Sinds de start van onze voetpadenstrategie herstellen we jaarlijks heel wat voetpaden, overal in Tervuren. In de Vestenstraat werden ze ook verbreed, voor een betere toegankelijkheid.

 • Nieuw wegdek voor de Museumlaan

  Deze veelgebruikte fietsroute werd tijdens de vorige legislatuur autovrij gemaakt (via tractorsluizen). 

 • Veiliger naar school in Vossem

  In de buurt van The Courtyard School remmen we de snelheid van de auto's af door het plaatsen van Berlijnse kussens, het aanbrengen van asmarkering en het voorzien van een verhoogde geleiding in kassei, net voor de toegang van de handelszaken.

 • Geen auto's meer tussen Smisstraat en Molenberglaan

  De verbinding tussen de Smisstraat en de Molenberglaan is een landbouwweg (niet toegankelijk voor auto's), maar dit wordt niet altijd nageleefd. 

 • Veiliger oversteken van het Voerwegje

  Door de geparkeerde auto's die het zicht belemmeren, is de oversteek ter hoogte van de Wandelaarstraat en de Bergestraat niet gemakkelijk voor de vele scholieren, wandelaars en fietsers die hier passeren. 

 • Tervuren steunt het Zuiden

  Met een zeer actieve Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) kan gemeente Tervuren een mooi parcours voorleggen deze legislatuur. Jaarlijks is er een budget van zo’n 30.000 euro beschikbaar voor 3e en 4e-pijlerprojecten met een duidelijke band met Tervuren. Naast de fondsenwerving wordt van hen verwacht dat ze ook aan sensibilisering doen in Tervuren. Denk bvb aan de Mutotoloop of de Rwandazondag.